THAI ปรับโครงสร้างบอร์ด 4 ตำแหน่ง หลังหลุดรัฐวิสาหกิจ มีผลวันนี้

THAI ปรับโครงสร้างบอร์ด 4 ตำแหน่ง หลังหลุดรัฐวิสาหกิจ มีผลวันนี้

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า บริษัทฯได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งพิเศษที่ 10-1/2563 เมื่อวันที่ 25 พ.ค.63 ซึ่งในการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯมีมติแต่งตั้ง นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทน นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ พร้อมทั้ง แต่งตั้ง นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทน นายพินิจ พัวพันธ์ รวมถึงแต่งตั้ง นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทน นางปรารถนา มงคลกุล และแต่งตั้ง นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทน นางสาวศิริกุล เลากัยกุล ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค.63

คำค้น