สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 25 พ.ค.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 25 พ.ค.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
E1VFVN3001 4,306 80,048 13.73%
BA 100,000 545,000 10.35%
SGP 110,000 990,000 5.93%
HMPRO 736,000 10,586,210 4.51%
SYNEX 23,700 145,755 4.50%
JAS 2,221,700 8,220,936 4.42%
TU 705,000 8,812,500 3.65%
PSH 200,000 2,320,000 3.56%
CENTEL 308,500 6,603,900 3.46%
BH 27,500 2,997,500 3.45%
BGRIM 772,100 42,065,750 3.34%
BANPU 2,102,200 15,243,640 3.14%
THANI 1,500,000 5,670,000 2.86%
WHA 15,149,300 47,713,810 2.86%
VGI 150,000 1,222,500 2.48%
EA 179,500 7,044,150 2.43%
PLANB 265,400 1,414,235 2.41%
ZEN 10,000 83,500 2.41%
KTC 200,600 7,597,650 2.19%
BTS 400,000 4,720,000 2.16%
ADVANC 71,600 13,602,900 1.92%
TOP 278,400 12,331,050 1.91%
AOT 213,300 12,354,850 1.84%
CPALL 307,000 21,104,000 1.78%
CKP 500,000 2,240,000 1.72%
DTAC 52,900 2,270,950 1.62%
GULF 450,000 17,437,500 1.60%
PTT 400,000 14,400,000 1.59%
KCE 401,000 6,957,500 1.49%
STA 1,119,500 25,955,900 1.42%
IRPC 976,300 2,677,324 1.39%
CPF 442,400 12,719,000 1.35%
PTL 108,000 1,409,000 1.34%
CRC 100,000 3,500,000 1.28%
SCC 26,600 9,061,600 1.25%
CPF-R 400,000 11,500,000 1.22%
KTB 432,700 4,172,175 1.20%
PTTGC 212,500 9,152,125 1.17%
MINT 582,900 10,035,490 1.09%
PTTEP 93,300 7,909,525 1.06%
SCB 64,400 4,424,725 1.04%
SIRI 1,400,000 1,081,000 0.97%
BJC 29,900 1,196,000 0.91%
TMB 1,188,100 1,223,743 0.88%
SUPER 13,000,000 8,970,000 0.84%
ERW 500,000 1,590,000 0.82%
ASIAN 16,000 107,200 0.69%
CPN 61,900 3,110,475 0.67%
GPSC 119,700 9,404,375 0.62%
GLOBAL 31,800 461,100 0.61%
CBG 27,600 2,760,225 0.60%
ESSO 100,000 585,000 0.60%
KBANK 34,200 2,969,700 0.57%
LPN 670,000 3,769,500 0.57%
KSL 50,000 106,000 0.42%
MAJOR 60,000 930,000 0.41%
LH 207,100 1,438,280 0.38%
RATCH 16,600 1,085,225 0.38%
BCH 71,000 979,800 0.33%
INTUCH 33,800 1,791,850 0.33%
TCAP 9,900 351,450 0.33%
AAV 119,400 211,338 0.31%
SAWAD 20,000 1,180,000 0.21%
BBL 12,700 1,234,800 0.20%
AMATA 200,000 2,870,000 0.19%
MTC 21,800 1,215,350 0.18%
PRM 20,000 134,000 0.14%
TCAP-R 4,300 152,650 0.14%
WORK 10,000 106,000 0.14%
BCP 6,000 123,000 0.12%
BEAUTY 400,000 768,000 0.12%
TRUE 324,300 1,219,368 0.11%
COM7 8,100 199,260 0.08%
THAI 15,000 65,300 0.07%
AWC-R 137,600 641,216 0.06%
AU 7,500 73,000 0.05%
AWC 100,000 454,000 0.04%
GPSC-R 8,100 635,850 0.04%
MEGA 1,000 35,250 0.03%
STEC 6,800 103,510 0.03%
BCPG 1,000 17,000 0.01%
BDMS 300 6,270 0.00%
IVL 500 14,500 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

คำค้น