MCS เซ็นรับจ้างผลิตงาน 2,800 ตัน ส่ง “Kajima Corporation” เริ่มส.ค.นี้

MCS เซ็นรับจ้างผลิตงาน 2,800 ตัน ส่ง "Kajima Corporation" เริ่มส.ค.นี้

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ MCS แจ้งว่าบริษัทได้เซ็นสัญญารับจ้างผลิตงานใหม่ ในโครงการ Kudan kaikan redevelopment project (Package2) ของ Kajima Corporation Co,Ltd. น้ำหนัก 2,800 ตัน (งานเพิ่มเติม) ระยะเวลาผลิต สิงหาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564

คำค้น