NOBLE-LPN ปัดข่าว “เทกโอเวอร์” ชี้พร้อมแจ้งตลาดฯ หากคืบหน้า

หุ้น LPN พุ่งปรี๊ด 13% ฟาก NOBLE บวก 5% แม้ผู้บริหารแจงข่าว "เทกโอเวอร์" เบื้องต้น! ชี้พร้อมแจ้งตลาดฯ หากคืบหน้า

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOBLE เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ถึงกรณีที่มีกระแสข่าวตามสื่อต่างๆ เกี่ยวกับการเข้าครอบงำกิจการบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ LPN

ทั้งนี้ บริษัทฯ ชี้แจงว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ซึ่งหากบริษัทได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม จะรีบดำเนินการแจ้งข่าวให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบโดยเร็วต่อไป

ขณะเดียวกัน บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ LPN เปิดเผยข้อมูลเช่นเดียวกันว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ขอความร่วมมือให้บริษัทฯ ชี้แจงข่าวเกี่ยวกับกรณีที่มีการพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ประจำวันที่  29 พฤษภาคม 2563 นั้น

ทั้งนี้บริษัทยังไม่ได้รับการติดต่อใดๆ จากบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOBLE ที่จะเข้ามาถือหุ้นในลักษณะครอบงำกิจการ

โดยจากสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์มีราคาต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี (Book Value) ซึ่งอาจมีบริษัทอื่นที่เล็งเห็นคุณค่าและเข้ามาซื้อหุ้นเพื่อวัตถุประสงค์บางประการ และเนื่องจาก LPN เป็นบริษัทมหาชนเต็มรูปแบบ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) ที่ร้อยละ 91.11(ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563) จึงอาจเป็นที่สนใจจากนักลงทุน

อย่างไรก็ตามหากมีข้อมูลเพิ่มเติมบริษัทจะรีบดำเนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันทีปัจจุบันบริษัทยังคงดำเนินกิจการตามปกติและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ คณะกรรมการบริษัทรวมถึงผู้บริหารยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาลและยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ด้านราคาหุ้น NOBLE ปิดตลาดภาคเช้าที่ระดับ 12.40 บาท ปรับตัวขึ้น 0.60 บาท หรือ 5.08% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 108.86 ล้านบาท

ขณะเดียวกันราคาหุ้น LPN ปิดตลาดภาคเช้าที่ระดับ 6.45 บาท ปรับตัวขึ้น 0.75 บาท หรือ 13.16% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 1.22 พันล้านบาท

คำค้น