TPIPL ปิดจ๊อบซื้อหุ้นคืน เก็บครบตามเป้า 383.61 ล้านหุ้น ก่อนกำหนด

TPIPL ปิดจ๊อบซื้อหุ้นคืน เก็บครบตามเป้า 383.61 ล้านหุ้น ก่อนกำหนด!

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPL ระบุว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 30 ม.ค.2563 มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน เพื่อการบริหารทางการเงินของบริษัท จำนวน 383,610,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยมีกำหนดระยะเวลาซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. – 13 ส.ค.25633

ล่าสุด ในวันนี้ (29 พ.ค.) บริษัทได้ซื้อหุ้นคืนครบจำนวน 383,610,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2 ของหุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

คำค้น