สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 29 พ.ค.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 29 พ.ค.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
E1VFVN3001 3,176 59,074 17.87%
ERW 2,050,000 7,017,000 3.71%
AWC 21,318,500 103,107,330 3.07%
KCE 1,948,000 36,121,000 3.05%
BH 184,700 21,712,250 2.82%
SPALI 266,000 3,936,800 2.56%
CBG 179,400 17,394,050 2.45%
TMB 13,857,800 15,709,314 2.44%
DELTA 30,500 1,713,500 2.32%
IVL 320,000 9,095,000 2.32%
TISCO 277,700 20,526,425 2.32%
BBL 275,800 29,907,750 2.07%
ZEN 13,000 117,650 2.06%
SCC 80,000 26,960,000 1.94%
MTC 471,200 26,065,150 1.93%
HANA 109,000 3,212,000 1.89%
SAWAD 345,000 19,566,250 1.87%
KTC 1,383,400 53,062,175 1.74%
TASCO 203,000 4,466,800 1.68%
PTT 1,500,000 52,900,000 1.63%
CPALL 622,400 43,530,800 1.61%
STA 782,800 20,766,500 1.50%
MINT 1,627,500 30,894,000 1.46%
DTAC 116,200 5,091,100 1.44%
KBANK 313,100 29,695,300 1.44%
BJC 121,400 5,041,600 1.38%
GUNKUL 600,000 1,716,000 1.33%
QH 500,000 1,080,000 1.31%
EA 296,000 11,526,500 1.25%
AOT 391,700 23,998,950 1.23%
CENTEL 132,000 3,083,840 1.19%
JAS 489,600 1,831,104 1.14%
ADVANC 153,000 29,403,150 1.08%
PRM 192,000 1,289,300 1.01%
HMPRO 365,400 5,323,110 0.99%
AMATA 320,000 4,673,300 0.98%
BTS 1,197,300 14,676,970 0.95%
CPF 584,800 18,130,975 0.95%
BEAUTY 2,050,000 3,773,000 0.87%
TRUE 1,320,800 4,860,544 0.86%
PTTEP 139,500 11,731,775 0.83%
PLANB 223,000 1,248,800 0.75%
SUPER 7,950,000 6,242,000 0.74%
SHR 167,100 374,304 0.73%
SCB 124,800 9,186,300 0.72%
BDMS 459,900 10,075,800 0.68%
BGRIM 95,900 5,084,425 0.65%
CPF-R 400,000 12,500,000 0.65%
PTTGC 125,000 5,348,925 0.64%
TU 427,600 5,874,240 0.56%
SIRI 400,000 316,000 0.55%
GPSC 101,900 7,698,075 0.53%
LH 274,300 1,987,275 0.49%
LPN 1,620,000 10,116,000 0.48%
TOP 63,600 2,759,750 0.42%
DELTA-R 5,000 273,750 0.38%
SF-R 55,000 269,500 0.37%
IRPC 450,700 1,226,330 0.35%
WHA 377,300 1,199,814 0.35%
GLOBAL 150,500 2,295,860 0.32%
RS 20,000 236,000 0.31%
BANPU 1,873,500 11,952,095 0.30%
CPN 77,900 3,901,025 0.30%
GULF 230,000 8,631,250 0.26%
TCAP 31,700 1,172,900 0.26%
EGCO 6,600 1,791,900 0.23%
PTL 12,000 157,500 0.22%
AWC-R 1,397,900 6,753,748 0.20%
CRC 101,700 3,902,250 0.20%
COM7 10,000 244,000 0.18%
MAJOR 40,000 648,000 0.16%
KTB 114,200 1,199,100 0.15%
RATCH 25,600 1,744,000 0.14%
BGC 1,400 14,980 0.13%
INTUCH 22,900 1,219,425 0.11%
BCP-R 4,100 87,330 0.09%
TKN 54,600 505,050 0.09%
ASIAN 1,500 10,350 0.08%
TISCO-R 9,200 687,875 0.08%
OSP 10,000 427,500 0.07%
THAI 11,000 45,560 0.05%
JMART 1,500 12,900 0.02%
TASCO-R 3,000 66,000 0.02%
STPI-R 500 2,350 0.01%
BDMS-R 2,100 46,010 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น