สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 1 มิ.ย.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 1 มิ.ย.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
E1VFVN3001 5,973 112,292 19.21%
IRPC 8,490,800 23,663,880 7.81%
JAS 3,772,200 14,237,610 5.21%
SCC 80,000 27,440,000 4.94%
CENTEL 253,200 6,232,400 3.81%
BAFS 34,900 841,090 2.95%
SPALI 202,100 3,041,920 2.76%
SUPER 67,000,000 59,446,524 2.57%
HMPRO 538,100 7,958,160 2.33%
TMB 9,173,600 10,701,810 2.30%
BEC 300,000 1,282,000 2.27%
MAJOR 158,800 2,705,480 1.99%
ERW 500,000 1,690,000 1.89%
BBL 322,600 36,769,250 1.83%
DTAC 66,900 2,948,775 1.62%
CRC 240,500 9,174,000 1.61%
AWC 1,600,000 7,546,000 1.45%
PTTGC 668,300 29,728,125 1.38%
KCE 390,000 7,409,000 1.37%
BDMS 382,400 8,539,080 1.31%
CPF-R 427,800 13,632,650 1.27%
DELTA-R 9,400 514,650 1.25%
GULF 244,900 9,306,200 1.17%
KBANK 234,200 22,999,700 1.14%
MINT 429,000 8,167,450 1.09%
GLOBAL 148,400 2,248,160 1.04%
KTC 222,000 8,377,500 1.02%
STA 642,300 17,841,150 1.00%
BJC 50,200 2,125,950 0.93%
TRUE 1,472,900 5,567,562 0.89%
KTB 348,200 3,690,920 0.84%
CPN 122,500 6,273,625 0.83%
LPN 500,000 2,950,000 0.83%
MTC 122,800 6,949,600 0.81%
BANPU 1,259,500 8,108,775 0.67%
BH 14,200 1,753,550 0.63%
PTTEP 105,200 9,096,250 0.60%
TOP 131,400 5,860,525 0.59%
TCAP 92,700 3,515,800 0.58%
BTS 146,500 1,787,300 0.55%
TISCO 71,800 5,511,675 0.53%
TU 120,700 1,630,290 0.53%
CPF 158,300 5,026,275 0.47%
CPALL 154,800 10,964,275 0.45%
PTG 400,000 6,230,000 0.45%
BGRIM 41,200 2,218,800 0.43%
ESSO 100,000 575,000 0.43%
IVL 90,300 2,686,425 0.40%
SCB 88,600 6,683,650 0.40%
RATCH 22,800 1,561,800 0.38%
TASCO 300,000 7,052,740 0.38%
BEM 150,000 1,477,500 0.33%
AOT 94,400 5,900,200 0.32%
WHA 377,300 1,207,360 0.32%
BJC-R 16,000 676,000 0.30%
BDMS-R 81,600 1,819,680 0.28%
KBANK-R 50,000 4,956,250 0.24%
TMB-R 836,200 969,992 0.21%
ADVANC 13,800 2,659,400 0.20%
SCB-R 42,300 3,195,100 0.19%
GPSC 14,100 1,082,325 0.17%
SAWAD 20,000 1,145,000 0.17%
INTUCH 20,000 1,070,000 0.15%
BBL-R 25,000 2,862,500 0.14%
CBG 7,600 742,200 0.14%
CPN-R 21,300 1,091,625 0.14%
BCP-R 4,700 103,870 0.13%
TKN 31,500 299,250 0.13%
KTC-R 23,400 871,650 0.11%
GPSC-R 8,300 634,950 0.10%
SCC-R 1,100 377,300 0.07%
AP 9,200 50,140 0.06%
AOT-R 13,700 849,400 0.05%
TISCO-R 6,100 468,175 0.05%
LH 17,000 124,950 0.04%
PTT-R 21,900 788,925 0.04%
SUPER-R 1,000,000 855,000 0.04%
JMART 9,500 86,075 0.03%
AMATA 5,000 74,000 0.02%
TASCO-R 10,000 237,000 0.01%
TKN-R 300 2,835 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น