สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 2 มิ.ย.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 2 มิ.ย.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
E1VFVN3001 4,292 80,690 35.54%
BBL 610,900 70,237,950 4.06%
KCE 592,500 11,305,500 3.44%
TMB 19,453,700 23,176,193 3.22%
PTTGC 975,900 44,696,125 2.89%
SPALI 400,000 6,050,000 2.82%
EPG 200,000 1,025,000 2.75%
CKP 510,900 2,319,486 2.63%
TRUE 2,128,200 8,123,442 2.59%
JAS 960,900 3,632,202 2.48%
HMPRO 645,700 9,645,900 2.44%
BANPU 3,105,000 20,347,125 2.39%
MINT 1,453,600 28,187,160 2.15%
CPF-R 400,000 12,700,000 1.84%
GPSC 374,900 29,635,700 1.79%
SUPER 27,000,000 24,300,000 1.79%
ERW 500,000 1,740,000 1.59%
IVL 391,200 11,794,900 1.57%
EGCO 22,500 6,230,000 1.55%
AMATA 505,000 7,374,300 1.41%
BTS 1,404,000 16,567,600 1.16%
TISCO 107,100 8,338,800 1.13%
LH 1,042,000 7,967,440 1.10%
GULF 492,300 18,948,550 1.09%
AAV 1,000,000 2,080,000 1.07%
DTAC 35,800 1,568,325 1.07%
CK 100,000 1,740,000 1.05%
BH 16,700 2,034,750 0.97%
AOT 763,900 48,697,475 0.96%
IRPC 1,369,000 3,903,870 0.91%
BFIT 50,000 1,550,000 0.87%
WHA 1,528,400 4,906,164 0.80%
BEM 426,200 4,198,320 0.77%
BAFS 15,100 365,420 0.73%
PLANB 114,000 665,400 0.65%
STA 260,000 7,222,500 0.64%
TOA 25,000 926,250 0.62%
BGRIM 156,200 8,630,550 0.60%
ESSO 700,000 4,345,000 0.58%
ADVANC 31,700 6,117,250 0.53%
TCAP 60,400 2,360,925 0.53%
KBANK 115,200 11,460,975 0.50%
PTG 250,000 4,090,000 0.49%
TOP 137,600 6,301,925 0.49%
SCC 17,500 6,121,500 0.48%
SCB 68,800 5,238,925 0.47%
BDMS 127,600 2,883,760 0.46%
KTB 228,400 2,455,300 0.46%
RATCH 23,400 1,612,800 0.45%
TASCO 120,000 2,886,000 0.44%
INTUCH 67,800 3,621,650 0.41%
TKN 68,500 657,600 0.38%
KTC 339,400 12,300,250 0.35%
CBG 19,600 1,935,500 0.34%
CPN 23,500 1,204,375 0.33%
PTTEP 61,400 5,403,550 0.33%
MTC 22,000 1,215,000 0.31%
BEC 34,000 147,560 0.28%
CRC 16,500 631,125 0.19%
CPF 37,900 1,203,325 0.17%
STEC 8,900 137,950 0.11%
MAJOR 2,900 49,590 0.06%
MEGA 2,500 88,125 0.06%
PTT 33,300 1,223,775 0.06%
BDMS-R 13,800 311,880 0.05%
DTAC-R 1,200 52,500 0.04%
COM7 2,000 50,500 0.03%
KBANK-R 5,000 497,500 0.02%
KTC-R 1,000 35,250 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น