สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 4 มิ.ย.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 4 มิ.ย.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
IRPC 4,605,000 13,452,650 3.62%
JAS 5,446,100 20,814,886 3.33%
SUPER 29,723,900 26,574,560 2.42%
TMB 29,132,900 37,035,748 2.38%
KBANK 1,109,600 122,268,150 2.08%
CPF 987,500 31,646,875 1.86%
BH 53,400 6,631,700 1.78%
BGRIM 279,800 15,600,425 1.74%
PTTGC 702,900 33,201,100 1.74%
BBL 1,179,000 144,982,100 1.68%
BCH 300,000 4,440,000 1.49%
HMPRO 588,900 9,255,580 1.43%
PTTEP 409,100 36,860,450 1.39%
AOT 1,139,900 76,124,475 1.23%
CENTEL 201,000 4,985,250 1.23%
WHA 2,413,700 7,956,144 1.06%
CBG 64,500 6,287,125 0.95%
GLOBAL 334,400 5,484,940 0.89%
DTAC 56,500 2,534,375 0.81%
TRUE 1,922,400 7,394,380 0.78%
PTT 864,800 32,846,200 0.77%
CPF-R 400,000 12,900,000 0.75%
TOP 203,400 9,547,725 0.72%
BTS 557,800 6,738,550 0.67%
ERW 500,000 1,900,000 0.61%
KTB 1,466,600 17,009,230 0.60%
STA 433,700 11,413,200 0.56%
BDMS 299,800 6,932,820 0.55%
LH 519,400 4,128,280 0.55%
KCE 452,000 8,904,900 0.54%
SCC 16,500 5,936,700 0.54%
ADVANC 84,500 16,604,150 0.48%
CPN 90,200 4,707,950 0.48%
SCB-R 282,800 23,796,200 0.43%
TISCO 121,000 9,861,625 0.40%
RATCH 40,000 2,750,000 0.39%
BJC 28,400 1,207,000 0.36%
SCB 227,000 19,364,350 0.35%
SIRI 1,900,000 1,635,000 0.34%
GULF 210,000 8,056,250 0.31%
CRC 40,000 1,520,000 0.28%
TU 89,500 1,208,250 0.24%
MINT 371,900 7,592,920 0.21%
HANA 6,500 196,625 0.20%
INTUCH 63,500 3,439,275 0.19%
BBL-R 128,200 15,669,350 0.18%
ADVANC-R 30,000 5,875,000 0.17%
BGRIM-R 27,600 1,545,600 0.17%
PLAT 20,000 58,000 0.17%
KBANK-R 75,000 8,125,000 0.14%
TCAP 37,300 1,522,550 0.14%
BANPU 191,800 1,313,830 0.13%
BEM 120,600 1,199,970 0.13%
IVL 27,000 843,750 0.12%
SPA 8,000 60,400 0.11%
AEONTS-R 1,100 158,950 0.10%
GPSC 14,900 1,199,450 0.09%
CPALL 16,900 1,212,575 0.05%
GPSC-R 9,100 728,000 0.05%
PTTEP-R 14,800 1,356,800 0.05%
EGCO 1,100 305,800 0.04%
PTG 25,000 415,000 0.04%
CK 5,000 89,500 0.02%
CK-R 7,300 127,020 0.02%
CPN-R 1,900 99,150 0.01%
VGI 4,500 35,325 0.01%
AMATA 1,000 15,900 0.00%
KCE-R 200 3,960 0.00%
MINT-R 2,800 57,120 0.00%
TASCO-R 200 4,900 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th