สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 26 มิ.ย.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 26 มิ.ย.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
ZEN 32,600 292,160 20.45%
SGP 477,100 4,154,240 19.25%
GLOBAL 711,100 11,773,290 8.11%
KTC 895,500 26,862,775 6.26%
CPN 500,600 24,311,700 5.97%
VGI 676,600 5,033,010 5.90%
SPA 34,000 236,300 5.75%
BH 73,300 8,287,800 5.47%
MINT 2,316,100 47,282,740 5.26%
BPP 100,000 1,670,000 5.09%
HMPRO 1,161,200 17,749,650 4.90%
SHR 230,000 496,800 4.11%
KSL 100,000 204,000 3.75%
DTAC 130,500 5,223,875 3.53%
ESSO 1,001,000 7,007,050 3.35%
ERW 783,000 2,977,112 3.31%
BA 40,000 250,000 3.12%
PLAT 250,000 770,000 3.09%
OSP 174,800 6,776,850 3.04%
PSL 508,400 2,745,395 3.00%
IRPC 1,037,000 2,714,516 2.99%
BTS 701,600 7,972,500 2.69%
CPF 838,900 26,535,075 2.62%
CPALL 818,100 54,818,925 2.61%
CBG 79,100 7,745,400 2.52%
SUPER 21,100,000 20,376,000 2.51%
BBL 201,700 22,041,250 2.42%
TIPCO 25,000 162,500 2.34%
TRUE 1,853,500 6,463,256 2.27%
WHA 1,873,600 6,134,012 2.10%
MAJOR 45,000 679,000 2.05%
KCE 684,000 14,493,350 1.99%
SIRI 1,626,300 1,284,777 1.98%
GULF 1,426,500 53,144,050 1.95%
AOT 427,300 25,278,675 1.92%
THCOM 575,500 2,694,390 1.89%
GPSC 268,300 20,086,325 1.83%
TCAP 66,200 2,408,025 1.63%
TKN 235,000 2,373,500 1.60%
CENTEL 60,000 1,363,000 1.53%
KBANK 234,900 21,636,550 1.49%
BEAUTY 225,300 340,203 1.48%
PTTGC 166,100 7,577,100 1.42%
TU 139,900 1,746,630 1.42%
CPF-R 400,000 12,600,000 1.25%
BJC 63,400 2,527,775 1.19%
SCB 137,300 10,018,200 1.12%
BGRIM 156,600 8,399,700 1.11%
CRC 115,300 3,747,250 1.09%
IVL 190,600 5,093,625 1.02%
PLANB 130,000 786,500 0.94%
STA 163,000 4,416,750 0.92%
SCC 27,900 10,236,400 0.89%
CKP 83,000 346,940 0.88%
AAV 820,000 1,536,353 0.85%
LH 157,800 1,207,170 0.85%
PTG 209,000 3,437,400 0.79%
MTC 68,900 3,574,600 0.75%
KTB 116,500 1,211,600 0.67%
RATCH 31,100 1,967,075 0.66%
EGCO 9,800 2,454,600 0.63%
RBF 200,000 1,570,160 0.63%
TMB 881,500 939,390 0.55%
HANA 19,400 522,550 0.54%
GPSC-R 65,100 4,916,900 0.44%
BCP-R 8,000 167,200 0.30%
DOHOME 100,000 1,070,000 0.30%
STEC 25,900 395,080 0.30%
ADVANC 21,400 3,995,400 0.26%
SPALI 5,000 82,000 0.26%
AWC-R 167,900 641,378 0.23%
JMT 50,000 1,195,000 0.22%
SAWAD 23,800 1,232,875 0.20%
MAKRO 25,000 1,037,500 0.19%
PTTEP 13,100 1,208,475 0.19%
MINT-R 80,100 1,647,710 0.18%
AMATA 15,000 234,000 0.16%
BCP 3,900 81,770 0.15%
TISCO 7,400 521,700 0.15%
BBL-R 11,600 1,264,400 0.14%
BANPU 23,000 140,300 0.11%
JAS 16,000 57,920 0.06%
CK 5,800 117,280 0.05%
GULF-R 33,800 1,280,150 0.05%
AWC 30,900 118,656 0.04%
KBANK-R 6,900 634,800 0.04%
AU 4,000 40,000 0.03%
BCH 2,000 30,200 0.03%
TASCO 5,000 119,500 0.03%
TOP 1,200 51,900 0.02%
AEONTS 100 11,000 0.01%
COM7 500 14,375 0.01%
RS 1,000 16,300 0.01%
TRUE-R 700 2,436 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

คำค้น