คัด 10 หุ้นน่าเก็บ ราคาร่วงเกินพื้นฐานฉุดต่ำบุ๊ก ฟากปันผลจูงใจโชว์ยีลด์เกิน 5%

คัด 10 หุ้นน่าเก็บ ราคาร่วงเกินพื้นฐานฉุดต่ำบุ๊ก ฟากปันผลจูงใจโชว์ยีลด์เกิน 5%

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก และส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นหลายๆ แห่ง รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายบจ.ที่คาดว่าจะปรับตัวลดลง เป็นสาเหตุให้ราคาหุ้นถูกเทขายออกมาอย่างหนัก

อย่างไรก็ตามราคาหุ้นที่ปรับตัวลดลงแรงนั้น ยังถือว่ามีโอกาสปรับตัวขึ้นในภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัวหากเป็นบจ.ที่ยังมีความสามารถในการทำกำไร และยังมีปัจจัยพื้นฐานสนับหนุน

ทั้งนี้ “ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” จึงได้ทำการสำรวจและคัดเลือกบจ.ที่ราคาหุ้นในช่วงเดือนมิ.ย.2563 (29 พ.ค.-26 มิ.ย.63) ปรับตัวลดลงอย่างหนักจนส่งผลให้ อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชีต่ำเกิน 1 เท่า แต่ยังเป็นหุ้นที่มีอัตราเงินปันผลตอบแทนสูงเกิน 5% ขณะที่คัดเลือกเฉพาะบจ.ที่มีสภาพคล่อง

โดยหุ้นที่เข้าเกณฑ์ทั้งหมด 10 บจ. มีดังนี้

*อนึ่งข้อมูลที่มีการนำเสนอข้างต้น เป็นเพียงข้อแนะนำจากข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนเท่านั้น และมิได้เป็นการชี้นำ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆการตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน