SQ ตั้ง “กันตพัฒน์ ศิริสรรพ์” นั่งเก้าอี้ผอ.โครงการเหมืองแม่เมาะ

SQ ตั้ง "กันตพัฒน์ ศิริสรรพ์" นั่งเก้าอี้ผอ.โครงการเหมืองแม่เมาะ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SQ เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า บริษัทฯได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายกันตพัฒน์ ศิริสรรพ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการเหมืองแม่เมาะ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563

คำค้น