สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 1 ก.ค.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 1 ก.ค.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
BAY 108,500 2,494,800 27.43%
ZEN 40,000 371,000 11.63%
QH 1,922,000 4,266,840 8.17%
VGI 2,200,000 17,035,000 7.83%
SPALI 240,000 4,052,000 7.01%
MAJOR 200,000 2,966,000 6.05%
KTC 689,900 20,831,975 5.65%
CENTEL 100,000 2,290,000 4.62%
GLOBAL 310,400 5,183,680 4.58%
HMPRO 511,300 7,903,920 3.93%
MTC 312,500 16,264,750 3.17%
AOT-R 613,800 36,532,975 2.82%
DTAC 319,700 12,294,200 2.50%
TRUE 1,183,400 4,047,228 2.44%
TASCO 300,000 7,575,000 2.36%
ERW 337,500 1,265,202 2.23%
KBANK 293,700 27,498,200 2.18%
HANA 100,000 2,825,000 2.12%
AAV 2,250,000 4,631,000 1.86%
CBG 194,300 20,509,850 1.85%
KTB 434,700 4,500,880 1.75%
TOA 56,000 2,091,000 1.69%
JMT 150,700 3,415,820 1.65%
WHA 1,284,200 4,281,228 1.62%
SCB 110,700 8,061,125 1.52%
IRPC 1,105,900 2,963,812 1.48%
CPF 400,000 12,600,000 1.39%
LH 473,400 3,653,070 1.26%
PTTGC 222,800 10,409,425 1.22%
BBL 81,200 8,714,600 1.21%
JAS 500,000 1,780,000 1.13%
GPSC 71,000 5,246,250 1.12%
AOT 236,400 14,184,000 1.09%
MINT 393,200 7,917,060 1.09%
TTW 200,000 2,640,000 1.08%
PTT 400,000 15,300,000 0.78%
KCE 620,000 14,153,200 0.76%
CPF-R 200,000 6,350,000 0.70%
PTTEP 124,500 11,582,225 0.69%
TU 152,700 1,985,100 0.69%
CPALL 151,700 10,173,900 0.68%
BA 17,700 115,050 0.65%
TOP 123,700 5,550,075 0.65%
PTG 142,100 2,331,020 0.64%
GULF 222,700 8,458,775 0.63%
TISCO 13,800 967,125 0.59%
TISCO-R 13,700 959,000 0.59%
AU 48,500 479,500 0.54%
EPG 21,000 100,800 0.51%
CPN 24,600 1,230,000 0.47%
BCP-R 9,500 200,390 0.46%
ADVANC 29,500 5,469,200 0.41%
BGRIM 23,900 1,285,375 0.41%
BBL-R 26,700 2,856,900 0.40%
BTS 106,100 1,198,930 0.39%
INTUCH 44,800 2,520,000 0.35%
RS 224,000 3,713,300 0.35%
KBANK-R 41,800 3,910,700 0.31%
ASIAN 80,000 616,000 0.30%
COM7 58,400 1,708,800 0.30%
BPP 13,600 227,120 0.29%
GPSC-R 16,200 1,190,700 0.26%
SCC 6,000 2,220,000 0.26%
RATCH 4,500 281,250 0.21%
STA 217,000 6,255,500 0.21%
BH 4,500 536,400 0.20%
BDMS 53,300 1,220,570 0.14%
EGCO 1,700 426,700 0.14%
ESSO 108,000 797,200 0.14%
PTTGC-R 20,100 935,250 0.11%
AP 10,000 58,500 0.08%
BEM 30,000 283,500 0.08%
BIG 70,000 40,600 0.08%
CPALL-R 14,900 998,000 0.07%
IVL 11,700 324,150 0.07%
TKN 10,000 104,000 0.07%
AMATA 3,000 46,500 0.03%
PRM 5,000 40,000 0.03%
BANPU 4,500 27,225 0.02%
EASTW 200 2,040 0.02%
JAS-R 7,900 28,166 0.02%
BDMS-R 2,800 63,140 0.01%
CKP 900 3,726 0.01%
HMPRO-R 1,100 16,940 0.01%
SCB-R 900 65,450 0.01%

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น