สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 7 ก.ค.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 7 ก.ค.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
KTC 1,588,200 48,890,100 8.39%
BEM 2,124,900 20,453,035 5.32%
HMPRO 672,900 10,702,110 3.01%
COM7 365,200 11,141,800 2.95%
MTC 197,000 10,749,500 2.00%
KTB 440,500 4,581,200 1.95%
CBG 239,700 25,949,700 1.73%
PSL 500,000 2,850,000 1.69%
STA 1,400,000 44,065,000 1.32%
BBL 132,000 14,322,000 1.17%
ADVANC 91,200 17,204,350 1.12%
AWC 500,000 2,150,000 1.11%
IRPC 2,296,000 6,658,400 1.04%
AOT 301,000 18,129,500 1.01%
KBANK 138,800 12,886,075 1.00%
PTTEP 155,300 14,921,325 0.98%
PTTGC 269,300 13,558,600 0.90%
CPF-R 300,000 9,750,000 0.89%
SCC 34,700 13,425,100 0.89%
TRUE-R 676,100 2,433,960 0.88%
CENTEL-R 17,000 411,300 0.80%
PTTEP-R 125,000 12,081,250 0.79%
BJC 25,900 1,036,000 0.76%
DOHOME 130,000 1,534,000 0.72%
U 300,000 485,000 0.65%
PTT 621,000 25,190,375 0.63%
CKP 500,000 2,350,000 0.62%
DTAC 27,500 1,093,125 0.62%
KKP 20,000 835,000 0.59%
WHA 367,100 1,233,228 0.53%
BGRIM 101,800 5,826,700 0.49%
EA 397,500 19,205,000 0.49%
TRUE 338,900 1,240,374 0.44%
BDMS 100,000 2,290,000 0.43%
IVL 141,400 4,151,150 0.41%
BEC 50,000 252,500 0.40%
BH 4,400 542,300 0.40%
TOP 68,000 3,231,925 0.40%
SUPER 11,200,000 11,088,000 0.39%
KCE 222,600 5,397,940 0.38%
TCAP 33,100 1,191,600 0.38%
GULF 160,000 6,280,000 0.36%
CPN-R 15,800 818,425 0.34%
TISCO 14,800 1,043,400 0.31%
ACE 49,000 197,960 0.30%
EGCO 4,800 1,279,200 0.25%
LH 93,600 751,980 0.19%
BAM 100,000 2,475,000 0.15%
AAV 100,000 212,000 0.13%
BANPU 100,000 645,000 0.13%
EA-R 100,000 4,712,500 0.12%
CPF 37,700 1,215,825 0.11%
GPSC 30,400 2,363,100 0.11%
HANA 3,600 107,100 0.09%
JAS 28,300 103,578 0.08%
CPN 3,000 159,750 0.06%
CPALL 14,200 965,600 0.05%
TASCO 7,000 183,750 0.04%
AOT-R 10,400 618,950 0.03%
SCB-R 3,200 235,200 0.03%
PTL 10,000 192,000 0.01%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

คำค้น