BCP-KSL เตรียมส่งบ.ลูกผสม “บีบีจีไอ” ยื่นไฟลิ่งปลายปีนี้ ลุ้นเข้าตลาดฯกลางปี 64

BCP-KSL เตรียมส่งบ.ลูกผสม “บีบีจีไอ” ยื่นไฟลิ่งปลายปีนี้ คาดเข้าตลาดฯกลางปี 64

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการนำบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคาดจะยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในปลายปีนี้ หลังจากนั้นคงจะใช้ระยะเวลาประมาณ 5-6 เดือน ก่อนจะเสนอขายหุ้นให้ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) และเข้าซื้อขายในตลาดหุ้น ซึ่งอาจจะเป็นช่วงกลางปี 64

โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ลงทุนโครงการใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้การต่อยอดธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพ

ทั้งนี้ BBGI เป็นโฮลดิ้งคอมพานี ที่ดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) รวมถึงธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล ไบโอดีเซล และผลิตภัณฑ์พลอยได้ โดยมี BCP ถือหุ้น 60% ร่วมกับบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด มหาชน) หรือ KSL จำนวน 40% โดยบริษัทได้ยื่นไฟลิ่งเพื่อขายหุ้น IPO เมื่อเดือนพ.ค.61 ก่อนจะถอนไฟลิ่งออกไปเพื่อจัดทำแผนธุรกิจให้มีความชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากมีแผนจะต่อยอดจากการเป็นผู้ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ ไปสู่การเป็นไบโอฮับ หรือธุรกิจชีวภาพด้านอื่น โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาช่วยสนับสนุน

 

 

คำค้น