SGP จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

SGP จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ณ ห้องเมย์แฟร์ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา

นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SGP และ นายศุภชัย วีรบวรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในโอกาสจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติทุกวาระ พร้อมทั้ง รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2562 ทั้ง 2 ครั้ง รวมอัตราหุ้นละ 0.35 บาท สะท้อนความเชื่อมั่นธุรกิจเติบโต และมีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจัดขึ้น ณ ห้องเมย์แฟร์ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา

คำค้น