KTC จัดโครงการ“เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน”ปี2

KTC สานต่อโครงการ “เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน” ปี 2

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC ร่วมกับโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ และ โรงเรียนโสตศึกษา ทุ่งมหาเมฆ สานต่อโครงการ “เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน” ปี 2 ผลักดันเยาวชนพัฒนาศักยภาพเพื่อการพึ่งพาตนเอง โดยไม่มีขีดจำกัดเรื่องความบกพร่องทางร่างกาย ใช้แนวคิดการแบ่งปันความรู้แบบไตรภาค สร้างเครือข่ายองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น รวมทั้งกลุ่มสมาชิกบัตรกดเงินสด “เคทีซี พราว” โดยหลักสูตรการเรียนการสอนจะสอดคล้องกับองค์ความรู้ 5 กลุ่มอาชีพ ตามยุทธศาสตร์การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างความยั่งยืนในสังคมระยะยาว

คำค้น