หุ้นเทคนิคเด่น – บล.ไอร่า

หุ้นเทคนิคเด่น - บล.ไอร่า ประจำวันที่ 31ก.ค.63

JAS

ระดับราคาได้มีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นเมื่อสามารถ Break 6.40 บาทขึ้นมาที่จะมี Target แรกของสัญญาณซื้อในครั้งนี้ที่ 7.50 บาทเป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์  ซื้อเล่นรอบใหญ่

แนวรับ      6.60          6.50

แนวต้าน     7.10          7.40

Stop Loss  6.30

 

BEAUTY

ระดับราคาได้มีสัญญาณซื้อระยะสั้นๆพร้อมจะมี Technicial Rebound แรงๆ เกิดขึ้นได้

กลยุทธ์  ซื้อเล่นสั้นๆ

แนวรับ      4.38          4.34

แนวต้าน     4.62          4.82

Stop Loss  4.30

 

DTAC

ระดับราคาได้มีสัญญาณซื้อระยะสั้นๆเมื่อ Break 51.75 บาทขึ้นโดยจะมี Target ให้เล่นสั้นๆที่ 54.50 บาทเป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ ซื้อเล่นสั้นๆ

แนวรับ      52.00         51.75

แนวต้าน     54.00         54.50

Stop Loss  51.00

 

TRUE

ระดับราคาได้มีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นเมื่อสามารถ Break 5.25 บาทขึ้นมาที่จะมี Target แรกของสัญญาณซื้อในครั้งนี้ที่ 6.10 บาทเป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์  ซื้อเล่นรอบใหญ่

แนวรับ      5.30         5.25

แนวต้าน     5.60         6.10

Stop Loss  5.10