HSI Aug 20 เครื่องมือทางเทคนิคส่งสัญญาณลบ แนะซื้อ Put บริเวณ 24,800/2,5000

วิเคราะห์ตลาดฮั่งเส็งวันนี้ โดย KTZ

Hang Seng (Futures – Aug 20) 31 ก.ค. 2563

กลยุทธ์การลงทุน

แนวรับ (จุด) : 24400 / 24000

แนวต้าน (จุด) : 24800 / 25000

กลยุทธ์: แนะซื้อ Put เมื่อดัชนีปรับตัวขึ้น

Stop Order: 25050 จุด

มุมมองด้านเทคนิค:

Hang Seng Futures Aug20 การเคลื่อนไหวในช่วงนี้ค่อนข้างจะผันผวนพอสมควร หลังดัชนีกลับมาเคลื่อนไหวต่ำกว่าบริเวณ 24800 จุด และเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นอีกครั้ง ขณะที่เครื่องมือ MACD ก็ได้ตัดเส้น Zero ลงมาเป็นที่เรียบร้อย ทำให้แนวโน้มอาจจะดูไม่สดใสเท่าไหร่นัก โดยแนะนำให้กลับมาเก็งกำไร Put เมื่อดัชนีปรับตัวขึ้น

Call DW Bid Eff. Sensitivity
(Bullish view) (THB) gearing(x)
HSI28C2008C 0.39 20.8 0.03
HSI28C2009D 0.20 17.6 0.01
HSI28C2012L 0.41 10.7 0.02

 

Put DW Bid Eff. Sensitivity
(Bearish view) (THB) gearing(x)
HSI28P2008A 0.41 17.1 0.03
HSI28P2008B 0.23 17.9 0.02
HSI28P2011L 0.29 8.0 0.01
ข้อมูล ณ วันที่ 30/07/2020

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 694 7777 หรือ www.thaidw.com

*หมายเหตุ: บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจากบล. เคที ซีมิโก้ จำกัด ซึ่งเป็นอิสระ โดยบล.แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) และบริษัทในเครือมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใด และความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทและบริษัทในเครือได้ ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุน และศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน

ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัทฯ มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัทฯ แต่อย่างใด

อ่านคำเตือนดัชนี HSI คลิก https://www.thaidw.com/about/disclaimer

คำค้น