สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ KBANK มูลค่าสูงสุด 305.21 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ KBANK มูลค่าสูงสุด 305.21 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
KBANK 2 3,759,200 305,210 81.19
KTB 3 7,312,900 71,786 9.82
TCAP 10 1,125,500 38,883 34.55
AOT 2 598,900 30,150 50.34
TLGF 2 1,500,000 26,325 17.55
SKR
1 4,000,000 18,400 4.6
MTC 1 329,300 16,194 49.18
PTTEP
1 172,000 15,308 89
ADVANC 2 40,000 7,320 183
TISCO 1 88,100 5,836 66.24
CBG13C2011A 1 6,000,000 4,800 0.8
TRITN 1 15,000,000 4,800 0.32
BDMS 1 208,000 4,534 21.8
HREIT 1 500,000 4,050 8.1
APCS
1 700,000 3,990 5.7
CPN 1 80,000 3,760 47
KCE13C2010A 1 10,546,000 3,586 0.34
IVL 1 115,000 3,134 27.25
WHART 1 210,000 3,129 14.9
RCI 1 954,800 3,055 3.2
S5013C2009F 1 5,908,300 2,895 0.49
CSP 1 3,000,000 1,830 0.61
TASC13C2011A 1 2,137,900 706 0.33
EGCO-F 1 1 0 234