สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) GULF มูลค่าสูงสุด 55.69 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) GULF มูลค่าสูงสุด 55.69 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
GULF 1 1,650,000 55,688 33.75
WHART 1 500,000 7,400 14.8
PTT 1 169,400 6,480 38.25
MINT
1 300,000 5,580 18.6
THCOM 1 1,000,000 5,550 5.55
KCE13C2010A 1 6,000,000 2,160 0.36