สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ GULF มูลค่าสูงสุด 419.38 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ GULF มูลค่าสูงสุด 419.38 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
GULF 4 12,400,000 419,375 33.82
BBL 2 1,497,200 149,720 100
KBANK 2 1,152,700 95,486 82.84
TOA-F
1 1,552,200 61,506 39.62
IMPACT 2 2,100,000 34,650 16.5
KTB 1 2,712,000 26,984 9.95
PTTEP 2 222,000 20,344 91.64
SKR 1 4,000,000 18,400 4.6
MINT 2 644,736 12,027 18.65
IVL 1 320,000 7,936 24.8
GPSC 1 110,000 7,508 68.25
WHART 1 500,000 7,400 14.8
PTT
1 169,400 6,480 38.25
RS13C2011A 2 10,676,000 5,765 0.54
THCOM 1 1,000,000 5,550 5.55
EA 1 100,000 4,925 49.25
TOP 1 100,000 4,175 41.75
JMT13C2011B 1 10,000,000 3,900 0.39
IRPC 1 1,300,000 3,276 2.52
DTAC 1 72,700 3,035 41.74
TASC13C2011A 1 10,000,000 3,000 0.3
CHG 1 1,125,800 2,702 2.4
KCE13C2010A
1 6,000,000 2,160 0.36
S5013P2009E 1 1,668,300 1,652 0.99
S11 1 87,300 454 5.2
CGD
1 300,000 180 0.6
SAWAD 1 900 44 48.9
STGT 1 400 34 85.5
BBL-F 1 50 5 100
KBANK-F 1 40 3 83.75