สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 4 ส.ค.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 4 ส.ค.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
E1VFVN3001 23,480 401,896 21.68%
STEC 624,400 9,512,590 14.62%
CBG 293,100 36,761,200 6.61%
HMPRO 942,100 14,626,340 6.21%
KBANK 674,800 56,465,950 5.15%
BCPG 100,000 1,560,000 4.65%
ERW 364,700 1,249,274 4.32%
EGCO 20,400 4,814,800 3.79%
TTCL 140,000 386,400 3.40%
TFG 600,000 2,916,000 3.38%
BBL 194,200 19,376,275 2.96%
HANA 462,300 17,769,325 2.60%
CPALL 505,000 34,851,850 2.36%
CENTEL 117,500 2,741,300 2.26%
GLOBAL 520,900 10,400,470 1.96%
SYNTEC 105,000 164,650 1.82%
TDEX 3,000 25,710 1.76%
PTTEP 194,700 17,380,650 1.63%
KCE 352,900 10,159,100 1.51%
GULF 623,600 20,900,375 1.47%
ITD 80,000 85,600 1.34%
IVL 200,600 4,981,315 1.26%
DTAC 65,200 2,428,700 1.25%
CPF-R 400,000 13,350,000 1.17%
SINGER 50,000 695,000 1.14%
TASCO 166,000 4,648,000 1.13%
TRUE 372,600 1,245,380 1.13%
TU 86,500 1,176,290 1.10%
DELTA 150,000 18,030,000 1.09%
MINT 864,000 16,043,210 1.09%
TMB 2,449,000 2,326,850 1.09%
GGC 10,000 91,000 1.07%
BGRIM 107,100 5,293,000 1.06%
PTTGC 188,800 8,965,200 1.04%
IRPC 346,700 880,618 0.93%
MAJOR 13,900 198,090 0.93%
PTT 566,100 21,828,600 0.93%
COM7 102,000 4,027,000 0.88%
CK 18,000 336,000 0.87%
BEM 240,000 2,116,500 0.84%
CPN 51,200 2,444,900 0.83%
TOP 60,300 2,534,700 0.78%
WHA 374,700 1,258,992 0.74%
BJC 44,400 1,642,600 0.73%
BH 12,600 1,405,750 0.69%
KKP 15,100 584,125 0.68%
BANPU 225,400 1,250,980 0.65%
PSL 70,000 374,500 0.62%
KTB-R 103,300 1,027,550 0.50%
EA 108,200 5,349,700 0.49%
LH 82,800 617,220 0.49%
INTUCH 43,000 2,413,375 0.48%
AOT 124,500 6,382,850 0.42%
RATCH 11,800 705,300 0.42%
SCB 42,100 2,836,725 0.42%
TTW 19,100 254,170 0.38%
ADVANC 14,600 2,686,750 0.35%
TCAP 36,100 1,253,850 0.34%
BJC-R 19,700 733,825 0.32%
SUPER 1,200,000 1,104,000 0.30%
TOP-R 23,200 968,600 0.30%
GPSC 29,200 1,997,300 0.29%
KTC 19,400 595,250 0.28%
DOHOME 50,000 640,000 0.24%
GUNKUL 60,000 162,600 0.22%
GULF-R 83,000 2,822,000 0.20%
SGP 3,600 32,040 0.18%
AU 6,000 52,800 0.17%
JMT 15,300 466,650 0.16%
KBANK-R 19,600 1,642,650 0.15%
SPRC 33,000 229,350 0.15%
CPN-R 8,300 394,775 0.14%
TISCO 6,200 411,750 0.14%
CENTEL-R 6,000 138,600 0.12%
ESSO 91,000 737,250 0.11%
ORI 9,800 69,090 0.11%
SCC 2,000 751,000 0.11%
TPIPP 105,500 466,092 0.11%
BEC 8,000 36,960 0.10%
AEONTS 400 41,800 0.09%
BDMS 15,000 328,500 0.09%
GLOBAL-R 25,000 492,500 0.09%
QH 7,600 16,264 0.09%
BGRIM-R 7,800 384,150 0.08%
MTC 7,500 382,500 0.07%
STA 23,000 610,750 0.07%
AWC 35,000 135,800 0.06%
SAWAD-R 4,900 236,425 0.04%
PLANB 10,000 56,000 0.03%
AAV 7,200 13,380 0.02%
BLA 200 3,300 0.02%
AOT-R 2,000 102,350 0.01%
BPP 200 3,060 0.01%
CHG 5,000 12,000 0.01%
CKP 8,000 44,600 0.01%
DIF 1,200 18,360 0.01%
JAS 1,200 4,092 0.01%
KTB 2,100 20,915 0.01%
VGI 400 2,620 0.01%
CPF 200 6,700 0.00%
JASIF 1,000 10,000 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น