THAI หารือกองทัพเรือเดินหน้าโครงการ “ศูนย์ซ่อมอู่ตะเภา”

THAI หารือกองทัพเรือเดินหน้าโครงการ "ศูนย์ซ่อมบำรุงอู่ตะเภา"

คณะผู้บริหารบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI เข้าพบ พลเรือเอก ช่อฉัตร กระเทศ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ประธานกรรมการบริหารเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กองทัพเรือ และคณะ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา (MRO) ณ ห้องรับรองกองบัญชาการกองทัพเรือ

นายเชิดพันธ์ โชติคุณ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายช่าง พร้อมด้วยนายนนท์ กลินทะ รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน เรืออากาศโท รณชัย วงศ์ชะอุ่ม ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา และคณะทำงานจากสำนักงานโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา และฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI เข้าพบ พลเรือเอก ช่อฉัตร กระเทศ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ประธานกรรมการบริหารเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กองทัพเรือ ร่วมด้วยรองปลัดบัญชีทหารเรือ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ และผู้แทนกรมช่างโยธาทหารเรือ และคณะ

ทั้งนี้ จากการหารือ เบื้องต้นทางกองทัพเรือยินดีให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการจอดอากาศยานรอการขายของบริษัท การบินไทยฯ ณ สนามบินอู่ตะเภา พร้อมกันนี้คณะผู้บริหารการบินไทยได้ให้ความเชื่อมั่นในการดำเนินการยื่นขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ว่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดี และถึงแม้สถานะของบริษัทฯ จะเปลี่ยนไป บริษัทฯ ยืนยันเจตจำนงในการดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา (MRO) ต่อไป ซึ่งกองทัพเรือไม่มีข้อขัดข้องในการก่อสร้างโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภาให้แล้วเสร็จตามแผนงาน

โดยขณะนี้ งบประมาณปี 2563 ในส่วนของงานออกแบบและถมดิน ได้รับอนุมัติงบฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และงานการออกแบบอยู่ในขั้นตอนการตรวจรับแบบ ส่วนงบประมาณปี 2564 เพื่อการก่อสร้างยังอยู่ในชั้นของคณะกรรมาธิการงบประมาณกระทรวงกลาโหม ของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งกองทัพเรือจะร่วมกับกรรมการบริหารเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อคณะกรรมาธิการฯในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 นี้

อนึ่ง กองทัพเรือได้ขอให้บริษัท การบินไทยฯ ประสานกับกรรมการบริหารเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานโครงการ MRO ต่อไปให้ราบรื่น เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและกฎหมาย ซึ่งการบินไทยได้นัดหมายเข้าหารือกับคณะกรรมการฯ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 นี้ต่อไป