KAsset ออกกองทุน KFF21B ชูผลตอบแทน 1.2-1.4%

KAsset ออกกองทุน KFF21B ชูผลตอบแทน 1.2-1.4%

นายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุนต่างประเทศ บลจ.กสิกรไทย หรือ KAsset เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทย เปิดเสนอขายกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021B (KFF21B) ในระหว่างวันที่ 7-14 ส.ค.63 โดยเป็น Term Fund Plus กองทุน Best Seller ซีรีส์ใหม่ เชื่อว่ายังตอบโจทย์ผู้ลงทุนที่ต้องการโอกาสรับผลตอบแทนที่มากกว่าเงินฝาก โดยคาดหวังผลตอบแทนที่ 1.2-1.4% ต่อปี

สำหรับการเปิดขายกองทุน Term Fund Plus ใหม่นี้ หลังจากการเสนอขาย Term Fund Plus เป็นครั้งแรกในช่วงเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา ได้สร้างปรากฏการณ์ปิดการขายภายใน 6 ชั่วโมงนับตั้งแต่วันแรกนั้น ถือเป็นการตอกย้ำถึงทางเลือกที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุนในยามนี้ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสถานการณ์การลงทุนในขณะนี้ยังคงมีความผันผวน ดังนั้น การเข้าลงทุนในกองทุนตราสารหนี้โดยเฉพาะตราสารหนี้ต่างประเทศ จึงมีความน่าสนใจในแง่ของโอกาสการรับผลตอบแทนที่มากกว่าเงินฝาก และมีความเสี่ยงต่ำ

โดยกองทุน KFF21B ใช้กลยุทธ์ในการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างบลจ.กสิกรไทย และ Invesco Hong Kong โดยมอบหมายให้ Invesco Hong Kong รับหน้าที่บริหารเงินลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดีทั่วโลกโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย รวมถึง High Yield Bond บางส่วน ผ่านกองทุนหลัก Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 – II, Class C(USD)-Acc ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 70% ของพอร์ต

ส่วน บลจ.กสิกรไทย จะรับหน้าที่บริหารเงินลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ ได้แก่ เงินฝาก Qatar National Bank (ประเทศกาตาร์), เงินฝาก Bank of China (สาธารณรัฐประชาชนจีน) และเงินฝาก PT Bank Rakyat Indonesia (ประเทศอินโดนีเซีย) ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 30% ของพอร์ต เพื่อกระจายความเสี่ยงอันอาจเกิดจากความผันผวน

“หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียเริ่มส่งสัญญาณการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลังจากที่คลายล็อกดาวน์ ส่งผลให้ผู้ลงทุนแสวงหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีขึ้น (Search for Yield) โดยตราสารหนี้ในภูมิภาคเอเชียยังคงได้รับแรงหนุนจากความต้องการซื้อหุ้นกู้เอกชนเพิ่มขึ้น

ขณะที่อุปทานการออกหุ้นกู้ในเอเชียมีแนวโน้มลดลง ซึ่งแม้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงอาจจะส่งผลกระทบต่อรายได้และกำไรของบริษัท แต่บริษัทที่ออกหุ้นกู้เอกชนระดับที่ลงทุนได้ หรือ Investment Grade ในเอเชียส่วนใหญ่เป็นรัฐวิสาหกิจและรัฐบาลกลาง จึงมีความแข็งแกร่งและมีความเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำ อีกทั้งบริษัทได้ดำเนินการลดหนี้สินในช่วงที่ผ่านมาทำให้มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีขึ้น”นายนาวิน กล่าว

สำหรับหุ้นกู้เอเชียสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นตลาดที่ได้รับความนิยมจากผู้ลงทุนส่วนใหญ่ ทำให้ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการที่ธนาคารกลางทั่วโลกยังคงดำเนินนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายต่อไป และพร้อมอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบการเงินตลอดเวลาเพื่อรักษาเสถียรภาพ อย่างไรก็ดี ระดับราคาหุ้นกู้เอเชียสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่ปรับลดลง ส่งผลให้ผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยงดูน่าสนใจยิ่งขึ้น

โดยกองทุน KFF21B เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่สามารถถือครองหน่วยลงทุนได้เป็นระยะเวลา 1 ปี และมองเห็นโอกาสจากการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ โดยสามารถเริ่มต้นลงทุนได้เพียง 500 บาท ผ่าน App K PLUS, K-My Funds, ธนาคารกสิกรไทย หรือ ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ เมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะนำเงินค่าขายคืนอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนใดกองทุนหนึ่งใน 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน (K-MONEY) กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY) หรือกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (K-SF) ของบลจ.กสิกรไทย เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง