สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ NOBLE-F มูลค่าสูงสุด 184 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ NOBLE-F มูลค่าสูงสุด 184 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
NOBLE-F
3 18,400,000 184,000 10
CBG 2 852,300 107,337 125.94
MIPF 1 3,886,000 62,176 16
KTB 1 3,965,400 39,059 9.85
STA 1 1,000,000 28,500 28.5
SAWAD <XD> 1 600,000 27,750 46.25
MTC 1 300,000 14,700 49
GULF <XR> 1 303,400 10,164 33.5
APCS
1 1,200,000 7,200 6
HMPRO 2 400,000 6,300 15.75
SPALI 1 371,500 6,167 16.6
ADVA13C2010A 1 10,000,000 4,900 0.49
CENTEL 1 200,000 4,560 22.8
CK 1 200,000 3,660 18.3
PTTGC 1 70,000 3,483 49.75
GPSC 1 46,900 3,318 70.75
KTC
1 100,000 3,000 30
AOT 1 51,100 2,504 49
HMPRO-F 1 154,200 2,421 15.7
BJC 1 63,700 2,309 36.25
INTU13C2011A 2 5,000,000 1,791 0.36
TSI 1 3,000,000 1,080 0.36
STA13C2011B 1 1,167,900 397 0.34
ESSO 1 20,000 156 7.8
TWZ 1 1,000,000 60 0.06