สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BJC มูคค่าสูงสุด 471.25 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BJC มูคค่าสูงสุด 471.25 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BJC
1 13,000,000 471,250 36.25
AOT 4 8,282,100 406,341 49.06
CPALL-F 8 314,700 21,557 68.5
GULF 1 303,400 10,088 33.25
STA13C2011B 2 21,000,000 7,529 0.36
GPSC 2 93,800 7,056 75.22
BEM 1 459,000 3,993 8.7
PTG 1 200,000 3,820 19.1
SCC 1 10,000 3,780 378
M-F 1 28,000 1,385 49.47
TWZ 1 1,457,600 87 0.06