PHOL โชว์กำไรไตรมาส 2 โตทะลักเกือบ 10 เท่าตัว พร้อมปันผล 0.15 บ./หุ้น XD 25 ส.ค.นี้

PHOL โชว์กำไรไตรมาส 2 โตทะลักเกือบ 10 เท่าตัว มาที่ 18.37 ลบ. จากช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อนมีกำไร 1.73 ลบ. ขณะที่งวด 6 เดือน กำไรเพิ่มขึ้น 242% มาที่ 49 ลบ. จากช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อนมีกำไร 14.25 ลบ. พร้อมปันผล 0.15 บ./หุ้น XD 25 ส.ค.นี้ เคาะวันจ่าย 9 ก.ย.63

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) หรือ PHOL รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 2/63 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานในไตรมาสดังกล่าว มีกำไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 245.47 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 242.98 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการ 2.49 ล้านบาท รายได้จากการขายและการให้บริการรวมเพิ่มขึ้น 23.68 ล้านบาท หรือ 10.68% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 221.79 ล้านบาท

ทั้งนี้ รายได้ที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากการจัดจําหน่ายสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เชน หน้ากากอนามัย ชุดป้องกัน (PPE) ถุงมือยางและถุงมือไนไตร ซึ่งยังมีความจําเป็นต้องใช้สินค้าดังกล่าวต่อเนื่อง โดยในไตรมาส 2 ปี 2563 บริษัทมีกําไรขั้นต้นจํานวน 65.49 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากําไรขั้นต้น 26.68% เพิ่มขึ้น 10.42 ล้านบาทหรือ 18.93% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 55.06 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากําไรขั้นต้น 24.83%

ด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจํานวนลดลง ทําให้ผลการดําเนินงานไตรมาส 2/63 บริษัทมีกําไรสุทธิส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่จํานวน 18.37 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากําไรสุทธิ 7.38% กําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 16.63 ล้านบาท หรือ 958.82% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีกําไรสุทธิสวนที่เป็นของบริษัทใหญ่จํานวน 1.73 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากําไรสุทธิ 0.77%

พร้อมกันนี้ บริษัทยังประกาศจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563 อัตราจ่ายเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) 0.15 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ไม่ได้รับสิทธิปันผลในวันที่ 25 ส.ค. 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 ก.ย. 2563

คำค้น