สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 11 ส.ค.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 11 ส.ค.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
STEC 1,820,300 26,518,020 15.90%
E1VFVN3001 2,135 37,963 8.24%
TMB-R 13,295,500 12,763,680 7.64%
DTAC-R 686,000 25,631,225 7.47%
BCPG 201,200 3,158,840 6.89%
BEAUTY 1,986,000 2,959,280 6.00%
GLOBAL 558,900 11,179,100 4.73%
TMB 8,001,100 7,710,697 4.60%
STA 1,610,000 46,488,750 3.50%
GULF 407,800 13,762,300 3.31%
AOT 3,196,100 167,432,725 3.21%
QH 2,176,400 4,829,844 2.70%
MEGA 100,000 3,850,000 2.64%
CBG 165,600 21,792,800 2.61%
COM7 150,000 5,545,000 2.50%
HMPRO 493,700 7,803,220 2.42%
SCB 482,400 33,427,400 2.40%
MINT 4,094,400 80,909,650 2.36%
TOP 481,200 20,676,950 2.13%
BGRIM 133,900 6,670,950 2.12%
KBANK-R 520,000 44,247,500 2.07%
KTC 76,000 2,281,125 1.90%
LPN 1,010,000 5,554,500 1.86%
BBL 220,200 22,212,200 1.77%
ADVANC 171,400 32,961,150 1.74%
SPALI 100,000 1,780,000 1.74%
WHA 1,054,000 3,588,738 1.74%
PTTGC 269,500 13,511,875 1.72%
KBANK 430,100 36,358,700 1.71%
BEM 788,300 7,013,350 1.43%
MTC 160,900 7,696,050 1.41%
CPF-R 400,000 13,300,000 1.29%
BTS 1,293,100 13,488,990 1.28%
LH 319,800 2,453,265 1.27%
PTTGC-R 200,000 10,100,000 1.27%
BH 21,000 2,367,850 1.15%
KCE 201,500 5,466,625 1.14%
DELTA 33,000 3,634,000 1.01%
AOT-R 1,000,000 51,937,500 1.00%
TCAP 68,000 2,294,225 0.98%
KKP 42,800 1,708,550 0.93%
BDMS 293,800 6,207,270 0.90%
MBK 40,000 492,000 0.89%
TISCO 35,400 2,363,025 0.85%
AU 112,000 1,062,200 0.79%
BANPU 262,300 1,459,700 0.78%
KTB 814,400 7,833,200 0.78%
KAMART 100,000 304,000 0.77%
SCB-R 150,000 10,418,750 0.75%
TQM 17,400 2,386,000 0.74%
AAV 718,900 1,362,721 0.68%
CENTEL 81,000 1,938,070 0.67%
CPALL 120,000 8,250,000 0.67%
DTAC 60,000 2,235,000 0.65%
ESSO 513,000 3,822,760 0.56%
JMT 100,000 3,000,000 0.54%
TASCO 136,000 3,783,000 0.47%
RATCH 10,500 624,750 0.46%
TU 538,100 7,640,390 0.46%
CPF 122,300 4,053,150 0.39%
PTL 195,000 4,661,500 0.37%
TISCO-R 14,400 961,200 0.35%
CRC 86,600 2,489,750 0.32%
HANA 19,400 708,650 0.32%
GUNKUL 29,000 78,010 0.30%
CPN 27,800 1,285,550 0.29%
ERW 275,300 1,009,186 0.28%
BCP 5,300 101,800 0.27%
SUPER 636,000 591,480 0.27%
SHR 130,000 262,600 0.26%
MAJOR 15,000 225,000 0.23%
PTT 144,300 5,475,475 0.23%
SGP 7,200 64,350 0.23%
VGI 115,000 729,700 0.22%
BLA 4,000 64,760 0.21%
JMART 50,000 700,000 0.21%
EGCO 1,400 330,900 0.19%
PTTEP-R 25,000 2,393,750 0.17%
CHG 20,700 50,586 0.16%
KTB-R 148,800 1,444,080 0.14%
EA 15,000 708,750 0.10%
ITD 4,500 4,905 0.08%
BJC 2,400 87,600 0.07%
IRPC 56,900 145,480 0.06%
PTTEP 9,000 860,000 0.06%
AWC 30,000 118,200 0.05%
SAWAD-R 5,800 264,050 0.03%
CK 1,200 22,170 0.02%
THANI 20,200 84,852 0.02%
UNIQ 400 2,090 0.02%
BPP 200 2,970 0.01%
PSL 2,800 15,210 0.01%
BGRIM-R 100 5,000 0.00%
INTUCH 200 11,475 0.00%
IVL 100 2,490 0.00%
JAS 1,200 4,020 0.00%
PTT-R 600 22,650 0.00%
SPRC 1,200 8,025 0.00%
TPIPP 1,200 5,360 0.00%
TRUE 800 2,704 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น