TWZ จัดประชุมผู้ถือหุ้น

TWZ จัดประชุมผู้ถือหุ้น

นายพุทธชาติ รังคสิริ ประธานกรรมการ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TWZ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2562 รวมถึงพัฒนาการที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

คำค้น