สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 18 ส.ค.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 18 ส.ค.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
BCPG 177,000 2,690,400 12.02%
AMATA 361,900 4,849,460 4.80%
MONO 100,000 246,000 4.41%
SCB-R 400,000 29,356,250 3.80%
UNIQ 100,000 496,000 3.00%
AAV 500,000 960,000 2.92%
STA 709,200 19,263,275 2.71%
CENTEL 110,500 2,790,875 2.70%
HMPRO 483,400 7,452,200 2.42%
BEAUTY 530,000 729,400 2.34%
PTTGC-R 200,000 9,950,000 2.33%
MAJOR 109,500 1,822,680 2.30%
KBANK-R 424,200 37,702,150 2.28%
BGRIM 274,100 12,939,925 2.27%
COM7 418,500 16,020,425 2.22%
GLOBAL 316,400 6,250,980 2.19%
TOA 56,300 2,181,625 2.13%
CPF-R 400,000 13,400,000 1.84%
ERW 500,000 1,670,000 1.77%
MINT 930,200 19,011,130 1.77%
HANA 121,800 4,698,300 1.55%
TMB 2,967,100 2,937,429 1.54%
TOP 100,000 4,250,000 1.53%
SUPER 4,000,000 3,520,000 1.50%
GULF 416,500 13,301,575 1.32%
KBANK 246,000 21,836,775 1.32%
TASCO 198,200 4,730,800 1.32%
BPP 24,000 343,200 1.30%
CPALL 695,200 44,757,850 1.10%
JAS 620,000 1,973,200 1.10%
PTT 353,100 13,417,800 1.10%
VGI 506,000 3,038,700 0.99%
EGCO 11,400 2,684,100 0.96%
GPSC 70,000 4,771,325 0.84%
SCB 83,400 6,108,150 0.79%
CPN 63,000 2,927,050 0.75%
AOT 180,900 9,983,600 0.69%
WHA 442,800 1,503,186 0.62%
PTTGC 45,400 2,264,625 0.53%
GULF-R 150,000 4,725,000 0.47%
PSL 50,000 260,000 0.47%
RS 23,200 414,530 0.47%
CRC 226,000 6,889,000 0.44%
STEC 63,900 900,990 0.41%
RATCH 23,600 1,321,600 0.40%
TISCO 44,700 3,080,575 0.40%
AOT-R 100,000 5,500,000 0.38%
TISCO-R 41,600 2,870,250 0.37%
IVL 57,000 1,408,600 0.36%
BBL-R 17,800 1,904,600 0.35%
EA-R 40,500 1,822,375 0.33%
LPN 30,400 158,705 0.32%
BBL 15,700 1,679,900 0.31%
CBG 16,000 1,965,600 0.30%
TCAP-R 16,600 541,525 0.30%
KTC 15,000 453,750 0.29%
ESSO 63,700 428,870 0.22%
SCC 2,000 736,000 0.19%
GPSC-R 14,000 955,500 0.17%
AP 10,000 63,500 0.16%
PRM 40,000 346,000 0.15%
MTC 9,500 478,250 0.14%
KKP 3,000 120,750 0.10%
PLANB 10,000 54,000 0.09%
BJC 3,100 117,800 0.08%
KKP-R 2,300 93,150 0.08%
SAWAD-R 5,400 248,400 0.08%
EA 9,000 408,000 0.07%
BGRIM-R 6,500 303,875 0.05%
TU 25,000 347,500 0.05%
PTG 10,000 176,600 0.04%
PTTEP 2,000 187,000 0.04%
THANI 10,000 38,800 0.03%
TCAP 1,100 36,300 0.02%
BCP-R 100 1,930 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

คำค้น