MACO จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

MACO จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563

นายพุน ฉง กิต ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) หรือ MACO จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 โดยนำเสนอวาระแจ้งเพื่อทราบและพิจารณารวมทั้งสิ้น 8 วาระ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

คำค้น