สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ CPN มูลค่าสูงสุด 98.58 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ CPN มูลค่าสูงสุด 98.58 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
CPN 2 2,104,200 98,579 46.85
BJC
1 2,000,000 75,000 37.5
IVL 6 1,570,700 38,053 24.23
PTT 7 1,013,400 36,736 36.25
CGD 1 40,000,000 24,400 0.61
SFLEX 3 1,200,000 12,960 10.8
KTB
1 1,296,000 12,571 9.7
VGI 2 2,054,400 11,629 5.66
BEM 3 954,300 8,732 9.15
KBS 1 2,457,600 8,012 3.26
KCE13C2010A 3 25,000,000 7,006 0.28
IMPACT 1 400,000 6,620 16.55
LH 2 750,400 5,666 7.55
HMPRO 1 210,700 3,481 16.52
TRUE 2 1,010,000 3,373 3.34
JAS 1 1,100,000 3,256 2.96
SCB 1 40,400 2,899 71.75
PTTGC
1 30,000 1,425 47.5
BGRIM 1 18,700 870 46.5
GBX 2 1,400,000 616 0.44
KBANK 1 6,400 549 85.75
SUPER 1 300,000 246 0.82
RS 1 10,000 183 18.3
BTS-F 1 40 0 10.3