KUN กำไรเลิศ!

KUN เป็นอีกหนึ่งหุ้นขนาดเล็กที่ทำเซอร์ไพรส์มาก สามารถโชว์กำไรสุทธิเลิศในช่วงไตรมาส 2 ปี 2563 ได้อย่างแข็งแกร่งท่ามกลางสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 กดดัน

คุณค่าบริษัท

อีกหนึ่งหุ้นขนาดเล็กที่ทำเซอร์ไพรส์มาก สามารถโชว์กำไรสุทธิเลิศในช่วงไตรมาส 2 ปี 2563 ได้อย่างแข็งแกร่งท่ามกลางสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 กดดัน มิหนำซ้ำอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ชะลอตัวก็ว่าได้ แต่กับทำได้ดี นั่นก็คือ บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ KUN ซึ่งเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น 164.11 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 147.78 ล้านบาท เป็นผลมาจากยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 15.85 ล้านบาท หรือ 0.03 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อน 13.57 ล้านบาท หรือ 0.03 บาทต่อหุ้น

ผลดังกล่าวทำให้ผลการดำเนินงานงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น 325.96 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 301.77 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรทั้งสิ้น 27.36 ล้านบาท หรือ 0.04 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อน 27.68 ล้านบาท หรือ 0.06 บาทต่อหุ้น ถือว่ายังรักษาการเติบโตของกำไรได้เป็นอย่างดี

ที่สำคัญเมื่อวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัทเพื่อใช้เป็นตัวแปรตัดสินใจลงทุน พบว่า ฐานะทางการเงินของบริษัทยังดูดีอยู่ เพราะบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนมากถึง 809.37 ล้านบาท เมื่อนำมาเทียบกับหนี้สินหมุนเวียนเพียง 448.40 ล้านบาท ได้ค่า CURRENT RATIO อยู่ที่ระดับ 1.81 เท่า แสดงว่าสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทยังมีมากพอสมควร

ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อดูส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในช่วงไตรมาส 2/2563 มาอยู่ที่ 91.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 37.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 68.07 จากยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 อยู่ที่ 54.71 ล้านบาท ยิ่งทำให้เห็นว่าเมื่อบริษัทมีเงินสดในมือมากขึ้น จะแสดงถึงความสามารถในการดำเนินการหรือตอบสนองการกระทำใดของบริษัทได้อย่างทันทีทันใด

เช่นบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ด้วยอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.03 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ส่วนวันที่จ่ายปันผลวันที่ 11 กันยายน 2563

ส่วนในอนาคตทิศทางบริษัทจะเป็นอย่างไร โดยจากข้อมูลผู้บริหาร พบว่า แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเภทโครงการแนวราบ ยังคงมีความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยจากสถิติจะเห็นได้ว่าลูกค้ากลุ่มที่มีกำลังซื้อสำหรับอยู่อาศัยจริง (Real Demand) โดยเฉพาะกลุ่มที่กำลังมองว่าอสังหาฯ แนวราบ ที่มีระดับราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาท มีเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเป็นกลุ่มตลาดที่มีความต้องการสูง

ดังนั้น โครงการ KUN ที่สอดรับกับกระแสความต้องการที่อยู่อาศัยในช่วงดังกล่าว เป็นส่วนผลักดันให้เกิดยอดจองสูงขึ้น ส่งผลให้สินค้าของบริษัทฯ กลายเป็นสินค้าในกระแส เนื่องจากทุกโครงการบ้านแนวราบของ KUN สามารถตอบโจทย์ความคุ้มค่าน่าซื้อ ภายใต้คอนเซ็ปต์ สร้างพื้นที่ สร้างความสุข เพราะทุกพื้นที่ในบ้านตอบทุกไลฟ์สไตล์ของทุกคนในครอบครัว รวมถึงวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป และทำให้เกิดวิถีการทำงานแนวใหม่ที่เรียกว่าที่อยู่อาศัยแบบ “everything at home” ทุกสิ่งเกิดขึ้นที่บ้าน

ดังนั้น KUN อาจจะตอบโจทย์แก่นักลงทุน!!!

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  1. บริษัท คุณาวลัย จำกัด 150,000,000 หุ้น 25.00%
  2. นายคุณา เทวอักษร 65,283,000 หุ้น 10.88%
  3. VISTA INVESTMENTS LIMITED 50,000,200 หุ้น 8.33%
  4. นางประวีรัตน์ เทวอักษร 42,388,100 หุ้น 7.06%
  5. นายไพศาล ศังขวณิช 26,577,400 หุ้น 4.43%

รายชื่อกรรมการ

  1. นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ
  2. นายคุณา เทวอักษร ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการ
  3. นางประวีรัตน์ เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
  4. นายไพศาล ศังขวณิช กรรมการ
  5. นายปฏิญญา เทวอักษร กรรมการ