THAI ผนึก “กระทรวงพาณิชย์” หนุนเกษตรกรผ่าน “มหกรรม 100 ปี พาณิชย์ร่วมใจ ฝ่าภัย COVID-19”

THAI ผนึก "กระทรวงพาณิชย์" หนุนเกษตรกรผ่าน "มหกรรม 100 ปี พาณิชย์ร่วมใจ ฝ่าภัย COVID-19"

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) หรือ THAI ร่วมกับองค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ นําผลิตภัณฑ์จาก ร้านพัฟแอนด์พาย พร้อมด้วยอาหารและเครื่องดื่ม ที่ได้นําวัตถุดิบจากผู้ประกอบการและเกษตรกรชาวไทย มารังสรรค์โดยเชฟมืออาชีพจากครัวการบินไทย จําหน่ายในงาน “มหกรรม 100 ปี พาณิชย์ร่วมใจ ฝ่าภัย COVID-19” ระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2563

โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมบูธพัฟแอนด์พาย จากการบินไทย พร้อมด้วย พันตํารวจเอกรุ่งโรจน์ พุทธิยาวัฒน์ รักษาการแทนผู้อํานวยการองค์การคลังสินค้า และ นายสุทธินันต์ จิยะอมรเดช ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมี นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทยฯ ให้การต้อนรับ ณ กระทรวงพาณิชย์

 

คำค้น