THAI จัดเที่ยวบินพิเศษ รับคนไทยจากเยอรมนีกลับประเทศ

THAI จัดเที่ยวบินพิเศษ รับคนไทยจากเยอรมนีกลับประเทศ

นาวาอากาศตรี อนิรุต แสงฤทธิ์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการบิน ในฐานะหัวหน้าศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ (THAI Operations Control Center : TOCC) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI เปิดเผยว่า บริษัทฯ ให้ความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศของไทย, สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน, สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จัดเที่ยวบินพิเศษรับคนไทยจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศใกล้เคียง อาทิ ออสเตรีย เบลเยี่ยม โปแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก เป็นต้น กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 4

โดยจัดเที่ยวบินที่ ทีจี 923 เส้นทาง แฟรงก์เฟิร์ต-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทย จำนวน 193 คน ออกเดินทางจากแฟรงก์เฟิร์ต เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 21.21 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ วันที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 12.41 น. พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังได้ทำการขนส่งสินค้าในเที่ยวบินทั้งขาไปและขากลับอีกด้วย

ทั้งนี้ การบินไทยมีความพร้อมในการปฎิบัติภารกิจรับคนไทยเดินทางกลับบ้านในทุกเที่ยวบิน เพื่อให้กลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพและปลอดภัย