สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ NER มูลค่าสูงสุด 229.50 ล้านบาท

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ NER มูลค่าสูงสุด 229.50 ล้านบาท

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
NER
1 75,000,000 229,500 3.06
AOT 2 3,730,800 212,180 56.87
INOX
5 367,367,000 161,641 0.44
OSP-F <XD>
1 3,367,600 134,704 40
STA 2 2,750,000 71,500 26
SKR 4 11,000,000 62,250 5.66
CPF
6 1,900,000 55,100 29
PTT 6 866,400 32,273 37.25
VGI 1 3,500,000 26,250 7.5
KBANK-F 1 258,100 22,087 85.58
BEM 6 2,310,600 21,489 9.3
CRC 2 441,800 13,917 31.5
AMATAR 1 1,200,000 12,600 10.5
AOT13C2011A 3 40,000,000 11,000 0.28
PTT13C2012A
3 50,000,000 11,000 0.22
NEX 1 2,000,000 9,000 4.5
W <C> 2 55,000,000 8,250 0.15
PTG <XD>
1 400,000 7,680 19.2
IVL <XD> 2 264,600 7,327 27.69
PMTA 1 650,000 5,395 8.3
BOFFICE 1 439,100 5,225 11.9
S5013P2009E 1 10,000,000 4,150 0.42
MINT-W7 1 363,200 3,541 9.75
KBANK 1 38,800 3,516 90.63
SORKON 1 650,000 3,055 4.7
BJC <XD> 1 46,600 1,782 38.25
MTC 1 2,500 129 51.5
TTCL-W1
1 125,300 59 0.47

คำค้น