สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2012A 806 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ดังนี้

อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น)
1 S5013P2012A S50U20 806,252,900
2 S5013P2009G S50U20 655,097,200
3 S5013P2009E S50U20 574,422,900
4 S5013C2012A S50U20 478,926,100
5 S5013C2009F S50U20 397,485,500

ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW1

คำค้น