BCPG จัดงานแถลงข่าวแผนการเพิ่มทุน

BCPG จัดงานแถลงข่าวแผนการเพิ่มทุน “การเพิ่มทุนหมื่นล้าน กับความคืบหน้าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี“

นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG นำทีมเปิดแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อลงทุนในโครงการสำคัญที่น่าสนใจ และได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า พร้อมเปิดแผนการบริหารจัดการลดผลกระทบด้าน Dilution ในระยะสั้น โดยการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ทำให้สถานะทางการเงินของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่ง สร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน ในงานแถลงข่าว “การเพิ่มทุนหมื่นล้าน กับความคืบหน้าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี“ ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ BCPG ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน 1.035 หมื่นล้านบาท เพื่อรองรับการลงทุนในโครงการที่มีอยู่และกำลังพัฒนา และเตรียมไว้สำหรับการลงทุนที่สร้าง EBITDA ในอัตราสูง เมื่อรวมกับการจัดการบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่จะสามารถลดผลกระทบด้าน Dilution ในระยะสั้นได้อย่างแน่นอน

คำค้น