HSI Sep 20 แนะซื้อ Call เมื่อดัชนีอ่อนตัว มองไต่ระดับขึ้นต่อ

วิเคราะห์ตลาดฮั่งเส็งวันนี้ โดย Krungthai Zmico

Hang Seng (Futures – Sep 20) 31 ส.ค. 2563

กลยุทธ์การลงทุน

แนวรับ (จุด) : 25350 / 25000

แนวต้าน (จุด) : 25800 / 26000

กลยุทธ์: แนะซื้อ Call เมื่อดัชนีอ่อนตัว

Stop Order: เมื่อดัชนีหลุด 25300 จุด

มุมมองด้านเทคนิค:

Hang Seng Futures Sep20 ดัชนียังคงเคลื่อนไหวเหนือบริเวณ 25000 จุด และ Uptrend Line ได้อย่างแข็งแกร่ง ขณะที่เครื่องมือ Mod Stochastic ที่ยกตัวต่อเนื่องก็แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมที่เป็นบวก และด้วย Sentiment ที่เป็นบวกก็ทำให้ดัชนียังมีโอกาสที่จะไต่ระดับขึ้นได้ต่อ โดยมีแนวต้านหลักที่บริเวณ 26000 จุด

Call DW Bid Eff. Sensitivity
(Bullish view) (THB) gearing(x)
HSI28C2009B 0.49 19.4 0.04
HSI28C2009D 0.10 26.0 0.01
HSI28C2012L 0.46 11.3 0.02

 

Put DW Bid Eff. Sensitivity
(Bearish view) (THB) gearing(x)
HSI28P2009A 0.65 16.7 0.04
HSI28P2009B 0.33 19.0 0.03
HSI28P2101L 0.36 7.7 0.01
ข้อมูล ณ วันที่ 28/08/2020

 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 694 7777 หรือ www.thaidw.com

*หมายเหตุ: บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจากบล. เคที ซีมิโก้ จำกัด ซึ่งเป็นอิสระ โดยบล.แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) และบริษัทในเครือมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใด และความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทและบริษัทในเครือได้ ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุน และศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน

ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัทฯ มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัทฯ แต่อย่างใด

อ่านคำเตือนดัชนี HSI คลิก https://www.thaidw.com/about/disclaimer

คำค้น