สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ DIF มูลค่าสูงสุด 91.37 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ DIF มูลค่าสูงสุด 91.37 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
DIF 1 5,640,000 91,368 16.2
CPALL-F 1 1,250,000 79,063 63.25
CPF 1 2,500,000 79,063 31.62
PTT 5 1,838,800 67,462 36.69
CPN 2 1,273,600 59,537 46.75
EGCO <XD> 2 182,600 39,989 219
CPALL 1 557,400 35,484 63.66
BSET100
1 3,397,400 28,749 8.46
KTC 1 710,000 22,152 31.2
KBANK-F 2 209,251 17,323 82.79
OSP 1 434,500 16,728 38.5
NEX
1 3,000,000 13,200 4.4
SCC 1 33,000 10,560 320
RATCH
1 176,900 9,995 56.5
COM7 1 200,000 8,200 41
BDMS 1 313,600 6,429 20.5
IVL 2 247,300 6,328 25.59
MTC 1 100,000 4,976 49.76
VGI 1 500,000 3,525 7.05
WHA 1 1,000,000 3,120 3.12
AOT 1 48,300 3,002 62.15
SORKON 1 667,000 3,002 4.5
TOP 1 65,100 2,604 40