สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 2 ก.ย.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 2 ก.ย.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
TTW 252,500 3,333,000 9.42%
SOLAR 150,000 142,500 9.32%
BPP 178,500 2,544,700 6.91%
COM7 504,200 20,872,950 5.59%
KBANK-R 634,700 52,425,250 4.50%
BGRIM 279,800 12,817,300 3.96%
SCC 285,000 103,455,400 3.95%
CBG 161,000 19,545,850 3.90%
KBANK 540,600 44,670,300 3.84%
WHA 2,728,300 8,490,786 3.65%
GPSC 178,500 11,286,325 3.33%
MINT 2,013,400 44,370,500 3.05%
HMPRO 958,500 14,281,080 3.04%
SCB 198,900 14,226,975 3.01%
AOT 339,900 19,110,225 2.75%
BEM 527,700 4,795,810 2.74%
TRUE 920,600 3,060,490 2.49%
PTTEP 237,200 20,903,075 2.47%
PTTGC-R 450,000 20,675,000 2.43%
CPALL 516,700 32,717,750 2.36%
KTB 423,800 4,047,290 2.32%
BBL 96,400 10,079,050 2.14%
HANA 212,700 8,671,200 2.10%
JAS 1,150,000 3,187,000 2.09%
QH 308,800 694,712 1.92%
CENTEL 45,200 1,168,900 1.68%
LPN 100,000 494,000 1.64%
AP 90,000 567,000 1.57%
BCP 22,000 385,000 1.49%
MTC 109,400 5,443,750 1.43%
BJC 73,200 2,781,600 1.39%
MC 10,200 99,450 1.16%
PLANB 50,000 277,500 1.14%
SINGER 220,400 3,183,700 1.10%
STEC 113,700 1,423,480 1.08%
PTG 226,000 4,254,700 1.01%
GLOBAL 95,000 1,921,780 0.98%
KTC 45,200 1,396,650 0.91%
BEAUTY 66,000 90,420 0.85%
DELTA 40,400 4,909,800 0.85%
SPRC 185,900 1,238,030 0.81%
JMT 70,800 2,384,300 0.77%
SHR 90,000 181,800 0.73%
CKP 101,000 595,900 0.72%
PTTGC 132,400 6,065,050 0.72%
INTUCH 41,900 2,299,025 0.71%
MAJOR 35,000 605,500 0.63%
ADVANC 16,500 3,021,250 0.58%
CPF-R 200,000 6,350,000 0.55%
CPN 20,000 940,000 0.50%
TISCO 8,600 576,200 0.50%
BDMS 101,200 2,084,720 0.47%
AMATA 18,300 243,390 0.43%
BH 6,600 716,100 0.43%
GULF 52,000 1,651,000 0.42%
BJC-R 19,300 730,975 0.37%
AU 65,000 649,750 0.35%
IVL 50,000 1,195,000 0.34%
KKP 4,000 158,000 0.34%
TOP 46,100 1,862,050 0.34%
PTT 103,800 3,762,750 0.33%
SCB-R 22,100 1,585,600 0.33%
TU 100,100 1,393,510 0.32%
SPCG 1,900 33,820 0.29%
BANPU 25,000 142,500 0.23%
SGP 4,000 35,610 0.22%
PRM 20,000 178,000 0.20%
RS 10,700 209,720 0.20%
IVL-R 28,000 666,400 0.19%
SAWAD 23,000 1,058,750 0.19%
BAM 105,000 2,363,000 0.18%
EA 10,000 420,000 0.18%
IRPC 60,000 138,000 0.15%
BCPG 4,100 52,480 0.14%
PTL 10,000 240,500 0.14%
GUNKUL 15,400 38,836 0.13%
SUPER 190,800 155,184 0.13%
ICHI 28,500 285,850 0.05%
THANI 34,200 134,548 0.05%
BTS 5,200 53,570 0.04%
TCAP 600 18,975 0.04%
TMB 62,400 58,032 0.03%
TMB-R 55,500 51,615 0.03%
TU-R 10,000 139,000 0.03%
SIRI 4,200 3,024 0.02%
STA 5,500 149,875 0.02%
ASIAN 1,000 10,300 0.01%
CRC 3,100 90,675 0.01%
LH 1,200 8,880 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น