BGRIM ต้อนรับคณะสื่อเยี่ยมชม “โซลาร์ฟาร์ม” ไทรหลวง จ.นครปฐม

BGRIM ต้อนรับคณะสื่อเยี่ยมชม “โซลาร์ฟาร์ม” ไทรหลวง จ.นครปฐม

นายไพทูร ไพศาลสุขวิทยา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM และนายสุกิจ อังสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.กริม ยันฮี โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด ในนามตัวแทน BGRIM ให้การต้อนรับ นายมนูญ ศิริวรรณ ประธานเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า และนางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิเอ็กซ์ โซลูชั่นส์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า และเครือข่ายสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ไทรหลวง เมื่อเร็วๆ นี้

สำหรับกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ไทรหลวง เป็นโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์  มีขนาดกำลังการผลิตรวมประมาณ 30.7 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ตำบลบางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม บนพื้นที่กว่า 477 ไร่ ปัจจุบัน บี.กริม เพาเวอร์ มีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว จำนวน 47 แห่ง

แบ่งเป็น 1.โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม จำนวน 18 แห่ง  2, 144 เมกะวัตต์  2.โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 24 แห่ง  822 เมกะวัตต์ 3.โรงไฟฟ้าพลังน้ำ 3 แห่ง 35 เมกะวัตต์ 4. Back up for power trading 13 เมกะวัตต์ 5.โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม 1 แห่ง 4.8 เมกะวัตต์ รวมกำลังการผลิตรวม 3,019 เมกะวัตต์ และยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและก่อสร้างอีก 17 โครงการ

คำค้น