เป็นตัวเอง

วันนี้เป็นวันอิ๊กเบ้า วันนี้ดวงประจำวันธรรมดาสามัญ ประกอบกิจการเป็นไปตามความสามารถ ส่วนธุรกิจวันนี้ คนส่วนใหญ่อาจจะหนักอกหนักใจเกี่ยวกับการงาน ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตของคนบางคนยังลุ่ม ๆ ดอน ๆ ความสำเร็จครึ่ง ๆ กลาง ๆ ครอบครัวจะเกิดปัญหา ฉะนั้นจงสำรวมกิริยา มุ่งประกอบกิจการงานสุจริต ชีวิตจะมีความสุข

โหงวเฮ้งหุ้น

ใครจะเหนื่อยใครจะท้อก็ช่างเขา

แต่ตัวเราจะก้าวไปไม่หวั่นไหว

อาบแต่เหงื่อเดินต่างน้ำไม่หวั่นใจ

ไม่เหมือนใครเป็นตัวเรานั่นแหละดี

วันนี้เป็นวันอิ๊กเบ้า วันนี้ดวงประจำวันธรรมดาสามัญ ประกอบกิจการเป็นไปตามความสามารถ ส่วนธุรกิจวันนี้ คนส่วนใหญ่อาจจะหนักอกหนักใจเกี่ยวกับการงาน ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตของคนบางคนยังลุ่ม ๆ ดอน ๆ ความสำเร็จครึ่ง ๆ กลาง ๆ ครอบครัวจะเกิดปัญหา ฉะนั้นจงสำรวมกิริยา มุ่งประกอบกิจการงานสุจริต ชีวิตจะมีความสุข

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ EPG หรือ ASIAN

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ MALEE และ TPIPL

คติวันนี้ “ชีวิตก็เหมือนบทเรียน ต้องใช้ชีวิต จึงจะเข้าใจ”