สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 8 ก.ย.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 8 ก.ย.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
TTW 1,019,500 13,355,450 26.54%
BEAUTY 2,000,000 2,700,000 15.62%
MFEC 70,000 337,400 11.25%
BBL 391,400 41,312,650 7.59%
KBANK-R 723,400 59,178,375 6.44%
GULF 596,900 18,944,575 5.67%
SUPER 8,297,600 6,601,056 4.59%
AOT 1,962,600 114,926,225 4.22%
CPALL 908,300 57,622,350 4.10%
GPSC 150,900 9,544,150 4.00%
WHA 1,603,500 4,852,470 3.78%
TASCO 400,000 10,025,000 3.65%
MTC 126,500 6,183,425 3.50%
AU 110,000 1,067,500 3.46%
KTC 168,800 5,196,775 3.39%
BCPG 200,000 2,620,000 3.35%
BLA 100,000 1,600,000 3.16%
PTTEP 276,300 23,729,150 3.05%
HMPRO 350,000 5,180,000 2.98%
KBANK 329,600 27,033,825 2.93%
GLOBAL 115,700 2,325,540 2.90%
CPF-R 1,700,000 51,475,000 2.33%
IRPC 766,300 1,717,712 2.23%
SCB 137,500 9,752,725 2.23%
BANPU 414,100 2,360,370 2.20%
PTTGC 238,400 10,565,175 2.02%
BAM-R 684,600 14,992,740 1.78%
CK 180,000 3,468,000 1.69%
SAT 40,000 526,000 1.64%
TCAP 71,600 2,248,925 1.62%
TOP 230,500 8,781,875 1.57%
BH 25,100 2,761,950 1.47%
TU 191,800 2,695,830 1.44%
BEC 165,000 775,800 1.43%
CBG 32,400 3,959,000 1.43%
MINT 520,300 11,735,800 1.38%
PTT 519,100 18,341,800 1.36%
PTG 212,400 3,930,180 1.34%
BCP 11,600 198,360 1.29%
CPN 111,700 5,093,125 1.23%
GFPT 37,500 472,500 1.22%
SPALI 32,000 537,600 1.14%
BGRIM 77,500 3,444,800 1.06%
BDMS 228,000 4,722,560 1.00%
HANA 48,800 1,968,975 1.00%
PLANB 500,000 2,950,000 0.99%
EGCO 11,200 2,390,500 0.96%
DELTA 20,000 2,360,000 0.91%
IVL 168,800 3,907,760 0.85%
BEM 237,500 2,144,125 0.81%
BJC 25,100 933,700 0.73%
CRC 125,100 3,534,075 0.70%
RATCH 26,500 1,462,500 0.70%
KKP-R 6,900 270,850 0.65%
LH 141,400 1,032,220 0.63%
BTS 158,800 1,619,760 0.62%
SAWAD 35,600 1,593,100 0.61%
SPRC 81,700 526,965 0.58%
AP 60,000 372,000 0.56%
PTTEP-R 50,000 4,312,500 0.55%
BBL-R 27,200 2,855,850 0.53%
TISCO 13,100 861,900 0.44%
PTTGC-R 50,000 2,212,500 0.42%
SCB-R 25,100 1,782,225 0.41%
GPSC-R 15,100 958,850 0.40%
OSP 17,800 689,625 0.40%
THANI 150,000 585,000 0.38%
AMATA 17,500 233,000 0.35%
ICHI 209,700 2,410,970 0.35%
RBF 200,000 2,140,000 0.35%
INTUCH 20,000 1,085,000 0.34%
IVL-R 65,100 1,502,810 0.33%
STEC 16,300 200,490 0.31%
ADVANC 11,500 2,093,000 0.27%
STA 22,000 594,000 0.26%
ESSO 62,400 408,020 0.22%
JMT 20,000 675,000 0.18%
TRUE 62,700 206,910 0.15%
CPF 100,000 3,050,000 0.14%
KCE 11,800 342,200 0.11%
KTB 10,800 103,140 0.10%
EA 3,100 127,875 0.09%
ERW 5,100 17,340 0.07%
BANPU-R 10,600 59,890 0.06%
CENTEL-R 4,000 100,000 0.06%
QH 8,800 19,536 0.05%
SCC 1,100 404,600 0.05%
COM7 1,500 63,750 0.03%
GUNKUL 8,400 20,692 0.03%
VGI 10,000 70,500 0.03%
ASIAN 13,000 135,200 0.02%
KTB-R 1,000 9,550 0.01%
SGP 100 885 0.01%
CENTEL 100 2,420 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น