สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 9 ก.ย.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 9 ก.ย.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
GLOBAL 669,200 13,238,740 10.54%
BJC-R 289,400 10,720,175 7.70%
PTT 4,023,800 138,895,000 7.62%
AMATA-R 348,200 4,526,600 6.60%
KCE 531,700 15,289,625 6.03%
HMPRO 800,000 11,800,000 5.72%
GPSC 246,900 15,343,775 5.61%
CK 367,800 6,924,840 5.29%
WHA 4,189,600 12,424,446 5.21%
KBANK-R 700,000 57,312,500 4.96%
SUPER 16,384,200 12,555,481 4.66%
PLANB 1,010,000 5,762,475 4.09%
BCH 231,100 3,433,390 3.86%
BBL 335,100 35,309,950 3.72%
ESSO 664,800 4,217,175 3.59%
CKP 500,000 2,850,000 3.48%
MINT-R 1,784,500 39,668,470 3.39%
STEC 240,000 2,915,000 3.28%
ERW-R 679,800 2,192,482 3.20%
AAV 1,311,500 2,450,350 3.11%
PTTEP-R 522,600 43,096,825 3.04%
CK-R 208,400 3,956,200 3.00%
TASCO 674,400 17,434,025 2.70%
PTTGC-R 600,000 26,175,000 2.58%
GULF 355,900 11,262,300 2.47%
PSH 45,000 513,000 2.47%
HANA 262,900 10,935,900 2.44%
MTC 273,500 13,587,100 2.42%
TMB 5,888,600 5,358,626 2.42%
CPALL 517,600 32,333,625 2.34%
ESSO-R 428,400 2,702,635 2.31%
LH 500,000 3,625,000 2.16%
AOT 455,400 26,275,350 2.12%
GFPT-R 19,100 242,570 2.10%
DELTA 40,000 4,740,000 1.98%
BJC 72,000 2,679,325 1.92%
CENTEL 101,000 2,484,400 1.89%
KBANK 259,900 21,151,300 1.84%
MAJOR 189,200 3,088,870 1.84%
BANPU-R 512,800 2,889,350 1.83%
PRM-R 1,157,100 10,561,485 1.74%
BH 29,400 3,179,900 1.65%
SPRC-R 310,700 1,955,810 1.58%
BGRIM 134,400 5,908,900 1.56%
TISCO 50,000 3,250,000 1.44%
SINGER 91,200 1,271,430 1.41%
PTG 253,800 4,696,160 1.39%
BIG 100,000 48,000 1.37%
THANI 1,016,500 3,986,480 1.22%
CPN 53,900 2,432,500 1.03%
PRM 653,300 6,003,635 0.98%
CPF-R 400,000 11,900,000 0.93%
STA 200,000 5,300,000 0.88%
SCB 77,800 5,533,250 0.87%
TOP 100,000 3,775,000 0.86%
SAT 20,000 255,000 0.84%
CBG 20,900 2,549,750 0.81%
EGCO 8,500 1,797,500 0.81%
GUNKUL 230,600 548,828 0.80%
MEGA 11,300 400,825 0.79%
BEM 138,300 1,251,240 0.72%
EPG 82,000 394,140 0.71%
PTTGC 159,200 6,899,675 0.68%
SIRI-R 116,300 81,410 0.62%
BDMS 115,200 2,361,600 0.60%
MINT 304,500 6,753,580 0.58%
THANI-R 481,300 1,909,762 0.58%
CPN-R 27,800 1,261,200 0.53%
INTUCH 43,100 2,343,175 0.52%
IRPC-R 190,500 425,166 0.52%
SPRC 100,000 620,000 0.51%
ICHI 280,000 3,250,000 0.49%
ORI 60,800 403,440 0.48%
SPALI 5,000 85,000 0.37%
TKN 100,000 980,000 0.33%
SPALI-R 4,000 67,600 0.30%
GUNKUL-R 79,500 189,210 0.28%
IVL 54,700 1,271,250 0.25%
KTC 12,600 381,650 0.21%
PTTEP 28,800 2,388,350 0.17%
COM7-R 25,000 1,006,250 0.16%
OSP 7,000 273,000 0.15%
EA-R 9,800 405,350 0.10%
COM7 14,300 578,225 0.09%
CPF 40,500 1,201,225 0.09%
TQM 700 84,100 0.09%
AWC 30,000 117,600 0.08%
SGP 1,000 8,805 0.07%
PTL 4,000 94,400 0.06%
CENTEL-R 2,900 71,340 0.05%
MAJOR-R 4,800 78,240 0.05%
QH 4,400 9,768 0.05%
BAM 10,000 215,000 0.02%
BTS 7,600 76,510 0.02%
SAWAD 2,300 106,075 0.01%
TCAP 600 18,525 0.01%
TU 700 9,870 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น