สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2009E 1060 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 9 กันยายน 2563 ดังนี้

อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น)
1 S5013P2009E S50U20 1,060,021,800
2 S5013P2012A S50U20 1,016,200,800
3 S5013C2012B S50U20 620,086,400
4 S5013C2012A S50U20 613,884,900
5 S5013P2012B S50U20 584,526,700

ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

คำค้น