สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 10 ก.ย.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 10 ก.ย.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
BGRIM 390,000 17,427,500 13.17%
TVO 100,000 2,725,000 6.79%
CKP 1,008,000 5,756,400 6.33%
PTT 1,933,900 68,169,975 5.76%
BANPU 1,298,100 7,334,265 5.43%
PTTEP 371,400 31,114,150 5.27%
GULF 605,900 19,209,375 5.00%
COM7 209,500 8,627,375 4.93%
GLOBAL 133,400 2,655,120 4.41%
AOT 894,600 51,953,000 4.21%
TASCO 1,188,600 29,925,210 3.88%
BEM 502,500 4,572,625 3.85%
JAS 500,000 1,380,000 3.58%
BH 50,100 5,483,750 3.34%
CBG 149,300 17,738,200 3.33%
SUPER 31,984,600 26,636,110 3.33%
KCE 124,800 3,614,200 3.19%
CPALL 647,200 40,220,700 2.94%
WHA 1,260,200 3,792,600 2.46%
KTB 438,300 4,141,935 2.39%
AP 200,000 1,240,000 2.36%
SCC 116,500 41,688,900 2.24%
STA 460,000 11,716,250 2.20%
MTC 133,500 6,687,350 2.15%
BJC 55,700 2,086,250 2.03%
STEC 118,200 1,450,640 1.89%
TOP 83,000 3,155,500 1.87%
DELTA 60,000 7,180,000 1.80%
TRUE 558,900 1,826,232 1.80%
TU 255,700 3,639,450 1.65%
DTAC-R 40,000 1,370,000 1.63%
MINT 622,800 13,978,560 1.61%
SYNEX 127,000 1,752,600 1.49%
EGCO 29,100 6,057,400 1.45%
TISCO 14,200 930,100 1.41%
CENTEL 45,600 1,132,880 1.37%
KBANK-R 100,000 8,225,000 1.32%
PRM 608,000 5,709,395 1.31%
BDMS 379,400 7,821,820 1.30%
CPN 71,300 3,290,750 1.25%
ADVANC 43,400 7,915,400 1.19%
PTTEP-R 79,400 6,702,000 1.13%
SCB 87,800 6,219,075 1.09%
LH 460,300 3,285,120 0.97%
RS 54,600 1,053,780 0.89%
GPSC 20,200 1,269,450 0.84%
KBANK 53,900 4,440,225 0.71%
CRC 147,400 4,169,050 0.57%
PTG 80,000 1,478,000 0.55%
HANA 31,200 1,324,475 0.51%
MEGA 4,000 140,000 0.51%
CPF-R 100,000 3,000,000 0.46%
BAM 310,000 6,809,000 0.43%
TTCL 192,500 911,824 0.42%
BCH 27,000 410,700 0.41%
GFPT 5,400 68,680 0.35%
INTUCH 21,900 1,193,550 0.35%
IVL 68,400 1,605,900 0.34%
EA 41,600 1,721,725 0.33%
TCAP 5,600 177,725 0.31%
JMT 20,000 665,000 0.29%
KKP-R 4,800 186,000 0.28%
GUNKUL 55,600 131,132 0.26%
CPN-R 13,900 643,300 0.24%
BBL 11,300 1,197,800 0.20%
ESSO 37,000 233,100 0.16%
IRPC 60,000 136,800 0.14%
QH 8,800 19,712 0.13%
TTW 1,800 23,760 0.13%
AAV 38,500 73,150 0.11%
TKN 12,000 119,700 0.11%
CK 8,000 149,600 0.09%
SPRC 18,300 116,205 0.09%
AU 10,000 100,000 0.06%
PTTGC-R 8,300 366,125 0.06%
RATCH 1,300 70,525 0.06%
CPF 10,000 300,000 0.05%
SGP 400 3,560 0.04%
THANI 20,000 81,600 0.04%
PTTGC 4,000 175,250 0.03%
BTS 5,100 52,020 0.02%
TQM 100 12,150 0.02%
HMPRO 2,000 29,200 0.01%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น