สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 11 ก.ย.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 11 ก.ย.63

MFEC 50,000 241,000 6.86%
BANPU-R 1,342,800 7,401,660 6.71%
TASCO 1,091,300 26,547,460 6.61%
BH 49,400 5,424,000 6.05%
CBG 406,100 47,272,650 5.90%
LH-R 671,400 4,867,650 4.94%
KCE 200,000 5,650,000 4.34%
QH-R 743,500 1,655,540 3.88%
AOT 516,100 29,980,600 3.61%
SUPER 44,231,700 39,495,024 3.48%
AMATA-R 80,900 1,051,700 3.05%
IRPC 1,000,000 2,230,000 2.99%
WHA 1,414,600 4,241,216 2.95%
TISCO 55,100 3,601,450 2.80%
SPRC 320,000 1,966,000 2.78%
GLOBAL 357,100 7,014,600 2.74%
BBL 184,100 19,228,000 2.66%
DELTA 40,000 4,881,800 2.60%
ERW-R 286,400 910,502 2.37%
PTT 523,900 18,575,950 2.34%
THANI-R 1,405,100 5,782,734 2.32%
SPRC-R 263,100 1,595,670 2.29%
BGRIM 229,600 10,467,350 2.24%
INTUCH 121,900 6,648,550 2.24%
SCC 54,900 19,191,100 2.06%
COM7 255,300 10,059,450 1.99%
CENTEL 104,300 2,631,515 1.93%
SCB 82,800 5,856,875 1.82%
KBANK-R 200,000 16,512,500 1.73%
QH 331,900 737,014 1.73%
GLOBAL-R 217,300 4,206,220 1.67%
MAJOR 83,500 1,365,480 1.54%
CPALL 184,100 11,608,825 1.47%
KBANK 167,300 13,814,525 1.45%
SPALI-R 47,200 790,780 1.39%
CK-R 80,700 1,524,880 1.29%
CRC 354,500 9,943,925 1.20%
GPSC 151,800 9,752,000 1.17%
STEC 63,400 773,480 1.07%
GPSC-R 137,500 8,950,000 1.06%
BANPU 200,000 1,100,000 1.00%
KTB 100,000 945,000 1.00%
MINT 546,000 12,069,620 0.94%
CPN 45,600 2,099,800 0.93%
TKN 203,000 1,980,000 0.88%
PTL 40,000 876,000 0.81%
TOP 34,300 1,295,825 0.81%
CPF-R 200,000 5,925,000 0.73%
BJC 20,000 750,000 0.72%
PTTEP 62,700 5,221,975 0.71%
TIPCO 13,000 95,550 0.68%
SAWAD 60,000 2,850,000 0.61%
PM 38,000 298,300 0.57%
BEC 186,500 939,350 0.48%
IVL 59,700 1,394,510 0.48%
BTS 55,100 556,510 0.43%
GFPT 7,600 95,960 0.43%
EGCO 8,700 1,815,300 0.41%
JMART 598,300 8,177,520 0.40%
TU 84,100 1,202,590 0.38%
TOA 3,000 107,250 0.37%
PLANB 58,500 329,375 0.36%
TTCL 184,500 814,450 0.36%
AMATA 9,200 119,600 0.35%
CKP 50,000 282,500 0.32%
BAM 61,500 1,353,000 0.30%
RATCH 11,900 642,600 0.27%
SPALI 9,000 152,100 0.26%
ICHI 50,000 530,000 0.21%
PRM-R 109,300 990,655 0.20%
PTG 55,000 964,500 0.20%
PTTGC 20,000 870,000 0.18%
THANI 101,800 415,744 0.17%
MINT-R 92,200 2,047,800 0.16%
PRM 87,000 797,130 0.16%
TTW 1,800 23,760 0.16%
HANA 5,900 240,275 0.15%
MTC 8,000 402,000 0.15%
ADVANC 1,600 291,150 0.08%
JMT 42,100 1,259,800 0.06%
BDMS 7,000 143,500 0.05%
GULF 8,200 258,325 0.05%
RS 3,400 63,920 0.05%
STA 8,500 216,750 0.05%
KTC 1,000 30,750 0.03%
AAV 3,500 6,510 0.02%
HMPRO 2,000 28,800 0.02%
GUNKUL 2,800 6,580 0.01%
TCAP 300 9,525 0.01%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น