ตลท.ปลด SP หุ้น EFORL หลังประกาศงบฯ Q2 พลิกมีกำไร 18 ลบ.

ตลท.ปลด SP หุ้น EFORL หลังประกาศงบฯ Q2 พลิกมีกำไร 18 ลบ.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) การปลดเครื่องหมาย SP บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) หรือ EFORL ในวันนี้ (14 ก.ย. 2563) ภายหลังจากที่บริษัทได้เผยแพร่งบการเงินไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

โดยบริษัทฯ รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2563 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2563 ดังนี้

โดยบริษัทมีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 142 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยอัตรากำไรขั้นต้นของไตรมาส 2/63 เท่ากับร้อยละ 33 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้ บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารไตรมาส 2/63 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 118 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการขาย 73 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 45 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 2/63 ลดลงร้อยละ 39 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมในไตรมาส 2/63 เท่ากับร้อยละ 27 ลดลงร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

คำค้น